Lista de probleme 97

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2608 biprime

Se dă n un număr natural care este produsul a două numere prime distincte, şi m reprezentând numărul numerelor mai mici sau egale cu n, prime cu n. Aflaţi cele două numere prime din descompunerea lui n.

Se dă un număr X. Să se afle cel mai mic număr Y ≥ X cu proprietatea că Y are doar cifre impare.

#1965 Sir8

Să se afle al n-lea termen al şirului 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 31112221,...

Inspectoratul școlar județean organizează un concurs pentru ocuparea strategicului post de fochist. La proba de informatică, cea mai importantă a concursului, candidații au de rezolvat următoarea problemă. Se dau n perechi de numere naturale și pentru fiecare pereche (x,y) trebuie să se afle câte numere naturale nenule strict mai mici decât produsul x * y sunt prime cu x * y.

Se dă un număr n reprezentând poziția unui număr Fn din șirul lui Fibonacci. Să se calculeze suma cifrelor până la o cifră a lui Fn.

La un campionat de șah participa n persoane. Știind că la fiecare rundă se fac grupe de câte 2 persoane, iar câștigătorul trece în runda următoare, aflați după câte runde se va află câștigătorul.

Se dau două șiruri de numere A și B.Calculati AB.

Se dă un sir de numere naturale nenule.

Să se afișeze în ordine strict crescătoare toate numerele din șirul dat care au număr maxim de divizori.

Cătălin s-a pierdut iarăși într-o matrice de N linii și M coloane în care unele celule sunt blocate. Cătălin nu găsește ieșirea așa că s-a decis să caute o comoară. El are o harta pe care a desenat-o când era mic și decide să o urmeze. Pe harta este scris un șir format din caracterele U, R, D, L. În fiecare secundă Cătălin se va deplasa în una dintre cele 4 celule adiacente. Presupunând că la secunda S Cătălin se află în celula i, j el se va mișcă în funcție de al S-lea caracter de pe harta în felul următor: pentru U el va păși în celula i - 1, j; pentru R el va păși în celula i, j + 1; pentru D el va păși în celula i + 1, j, iar pentru L, el va păși în celula i, j - 1.

Dacă celula în care trebuie să pășească este în afara matricei sau este blocată, atunci Cătălin va sta pe loc în acea secunda. În ce celulă ajunge Cătălin?

Infogim Runda a 2-a, clasa a VI-a

#2398 Moka

Moca dorește să posteze pe Pbinfo a probleme de dificultate b. Durata postării celor a probleme de dificultate b este restul împărțirii lui \(a ^ b\) la 1999999973.