Lista de probleme 54

Filtrare

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Un număr natural nenul n se numește norocos dacă pătratul lui se poate scrie ca sumă de n numere naturale consecutive. Se dă un număr natural n. Dacă numărul este norocos afișați cele n numere consecutive care adunate dau pătratul acestuia.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).

Se citesc de la tastatură numere naturale până la apariția lui zero. Să se determine suma numerelor citite care au exact trei cifre și au prima cifră egală cu ultima (cifra sutelor egală cu cifra unităților).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină valoarea lui n!=1*2*3*...*n.

Se dă numărul natural nenul n. Să se afișeze valorile lui 1!, 2!, …, n!, unde prin x! s-a notat produsul primelor x numere naturale nenule, deci x! = 1*2*3*...*x.

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n numere impare.