Lista de probleme 40

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două şiruri de caractere s şi t. Să se elimine din s doar ultima apariţie a lui t.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din cuvinte, numere spații şi elimină din şir numerele care au parte fracționară.

#810 nrA

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Înaintea primului cuvânt nu există spații, și nici după ultimul. Să se determine numărul de cuvinte din șir în care apare litera a.

Se dau n șiruri de caractere care conțin cuvinte formate doar din litere mici și mari ale alfabetului englez, separate prin câte un singur spațiu.

Să se afișeze un nou șir format din primul cuvânt al fiecărui șir în ordinea citirii, al doilea cuvânt al fiecărui șir în ordinea citirii, etc. Dacă șirurile nu au același număr de cuvinte, se continuă acest proces, până când fiecare șir ajunge la final, tot în ordinea citirii.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere în care cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu și elimină litera din mijloc a fiecărui cuvânt cu număr impar de litere (cel puțin trei).

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Să se determine câte cuvinte din sir sunt anagrame ale ultimului cuvânt, fără a fi identice cu acesta.

#1346 PbInfo C++

Dându-se un șir de caractere și mai multe cuvinte, să se afle dacă există cuvinte care apar în şir.

Se dau două propoziții formate din litere mari și mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze în ordine alfabetică cuvintele care apar în ambele șiruri.

Se dă un cuvânt format din litere ale alfabetului englez și cifre. Afișați toate permutările circulare spre stânga ale sale.

Se dă un șir de caractere care conține cuvinte, cuvintele sunt formate din litere mici ale alfabetului englez și sunt separate prin unul sau mai multe spații.

Determinați secvențele de cuvinte de lungime maximă cu proprietatea că fiecare cuvânt din secvență, cu excepția ultimului, se termină cu litera de început a cuvântului următor. Secvențele au minim 2 cuvinte și se afișează în ordinea în care apar în șir.

Fiecare secvență determinată va fi afișată pe câte o linie a ecranului, cuvintele dintr-o secvență fiind separate prin atâtea spații cât sunt între ele în șir. Dacă nu există nicio astfel de secvență se va afișa -1.