Lista de probleme 143

Filtrare

#3982 descp2

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de puteri ale lui 2 scrise în ordine crescătoare.

#4036 kdivnn

Se dau n şi k numere naturale nenule. Determinaţi cel mai mare număr natural de cel mult k cifre care divide pe nn.

#4486 genAB

Se dau două numere naturale nenule A și B, A ≤ B. Spunem că număr x este pe drojdie dacă A ≤ x ≤ B și în plus orice două cifre alăturate ale lui x au diferența în modul egală cu 1. De exemplu, dacă A = 200 și B = 300, atunci numerele pe drojdie sunt 210, 212, 232 și 234. Pentru A și B date, să se afișeze în ordine crescătoare numerele pe drojdie.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. În zona aflată la poziția is, js se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată în zona de la poziția ib, jb, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați câte modalități prin care șoarecele poate ajunge de la poziția inițială la cea a bucății de brânză există.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.

Se citesc două numere a și b. Să se afișeze, în ordine lexicografică, permutările mulțimii {a, a + 1, ..., b}.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale pare.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale impare distincte.