Lista de probleme 46

Filtrare

#3982 descp2

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de puteri ale lui 2 scrise în ordine crescătoare.

#4036 kdivnn

Se dau n şi k numere naturale nenule. Determinaţi cel mai mare număr natural de cel mult k cifre care divide pe nn.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale pare.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale impare distincte.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale distincte.

#2245 Plata1

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile.

#3169 Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin o bancnotă de fiecare tip.

#3170 Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.

Se dă un număr natural nenul n. Să se determine toate modalităţile distincte de descompunere a numărului n în sumă de 3 şi 5.