Lista de probleme 170

Filtrare

Un număr se numește “nice” dacă conține 69 ca subsecvență. În alte cuvinte, dacă în numarul respectiv, imediat după o cifra 6 se află o cifră 9, numărul respectiv este “nice”.

De exemplu, numărul 369420 este “nice”, pe când numărul 684920 nu este “nice”.

Se dau N numere naturale. Să se determine câte dintre ele sunt “nice”.

#4223 Cifrak C++

Se considera n numere și o cifră nenulă k. Să se calculeze suma cifrelor numerelor dintre cele n citite care incep cu cifra k.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma S tuturor prefixelor pare ale lui n.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

#3979 suma37

Se dă un număr natural nenul n. Calculați suma cifrelor lui n care sunt mai mari sau egale cu 3 și mai mici sau egale cu 7.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre pare și numărul de cifre impare ale unui număr natural citit de la tastatură.