Lista de probleme 154

Filtrare

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

#3979 suma37

Se dă un număr natural nenul n. Calculați suma cifrelor lui n care sunt mai mari sau egale cu 3 și mai mici sau egale cu 7.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural nenul n. Să se elimine din n toate zerourile cu care se termină n.

#3665 cmmcp

Se dă un număr natural n. Determinaţi cea mai mare cifră pară a sa. Dacă numărul nu are cifre pare se va afişa numărul 10.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte dintre ele au cifra maximă un număr impar.