Lista de probleme 118

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Dându-se cifrele c1 și c2, să se afișeze toate numerele de patru cifre care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Cifra miilor este mai mare sau egală cu c1
  • Cifra zecilor este mai mică sau egală cu c2
  • Cifrele sutelor și unităților sunt egale și pare

#3620 cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k.

Scrieți un program fabulos care citește un număr natural nenul n și determină:

  • suma pătratelor cifrelor lui n
  • suma cifrelor impare ale lui n
  • suma cifrelor divizibile cu 3 ale lui n
  • numărul cifrelor strict mai mari decât 5
  • produsul cifrelor nenule ale lui n
  • suma dintre cifra cea mai puțin semnificativă (cifra unităților) lui n și cifra cea mai semnificativă a lui n

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.