Lista de probleme 109

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are număr par de cifre si are numărul de cifre pare egal cu numărul de cifre impare.

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are suma cifrelor pare egală cu suma cifrelor impare.

Se dau n numere naturale. Se numește număr par asociat unui număr x numărul obținut din cifrele pare ale lui x luate în ordinea în care apar ele în x. Se cere să se determine câte dintre cele n numere citite au numărul par asociat palindrom.

#3254 prod_pi

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați produsul dintre cea mai mare cifră pară și cea mai mică cifră impară a lui n.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.