Lista de probleme 85

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dau n numere naturale. Să se afle pentru câte dintre numere, suma cifrelor împărţită la 9 dă restul r.

Pentru un număr natural dat n, numim ParImpar următoarea operație:

  • dacă n este par, rezultatul este numărul scris cu cifrele pare ale lui n – de exemplu, pentru 410722 rezultatul este 4022;
  • dacă n este impar, rezultatul este numărul scris cu cifrele impare ale lui n – de exemplu, pentru 357103 rezultatul este 35713.

Se citesc două numere naturale. Să se determine numărul pentru care rezultatul operației ParImpar este mai mare.

Se dau n numere naturale. Afișați numărul pentru care diferența în valoare absolută dintre el și oglinditul său este minimă. Dacă există mai multe asemenea numere, afișați-l pe cel mai mic.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine oglinditul unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine ultima cifră pară a unui număr natural citit de la tastatură.