Lista de probleme 49

Filtrare

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior egal cu gradul interior.

#4153 Grade3

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior mai mic decât gradul interior.

#4158 Grade11

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior divizibil cu gradul interior sau gradul interior divizibil cu gradul exterior.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul interior nul.

#3450 gegik

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați vârfurile din graf care au suma gradelor (interior și exterior) egală cu k.

Într-un grup sunt n persoane, numerotate de la 1 la n și o persoană poate cunoaște alte persoane – relație care nu este reciprocă. Să se determine persoana cea mai cunoscută.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate circuitele de lungime trei.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate ciclurile de lungime trei.

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați în ordine lexicografică drumurile simple din graf care au lungimea egală cu k. Lungimea unui drum este egală cu numărul de arce pe care le conține.

Să se determine câte grafuri orientate complete cu n noduri există.