Lista de probleme 37

Filtrare

Se dă un graf orientat aciclic (adică nu există circuite). Lungimea unui drum elementar este dată de numărul de arce. Să se determine lungimea maximă a unui drum elementar în acest graf orientat aciclic.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior egal cu gradul interior.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul interior nul.

#3450 gegik

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați vârfurile din graf care au suma gradelor (interior și exterior) egală cu k.

Într-un grup sunt n persoane, numerotate de la 1 la n și o persoană poate cunoaște alte persoane – relație care nu este reciprocă. Să se determine persoana cea mai cunoscută.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate circuitele de lungime trei.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate ciclurile de lungime trei.

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați în ordine lexicografică drumurile simple din graf care au lungimea egală cu k. Lungimea unui drum este egală cu numărul de arce pe care le conține.

Să se determine câte grafuri orientate complete cu n noduri există.

Se dă un graf turneu cu n noduri. Să se determine un drum elementar care să conțină toate nodurile grafului.