Lista de probleme 35

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un digraf (graf orientat) cu n noduri numerotate de la 1 la n. Graful componentelor tare conexe se obține astfel: se construiesc componentele tare conexe, apoi fiecare astfel de componentă devine nod în noul graf. Apoi din lista inițială de arce se păstrează în noul graf numai arcele care au extremitățile în componente tare conexe diferite. Să se afișeze listele de adiacență asociate noului digraf.

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor. Se numește arc inutil un arc cu proprietatea că are extremitățile în componente tare conexe diferite. Afișați numărul de arce inutile și care sunt acestea.

#3421 ctck

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor. Se numește arc inutil un arc cu proprietatea că are extremitățile în componente tare conexe diferite. Afișați numărul de arce inutile și care sunt acestea.

#3422 dmink

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați vârfurile din graf care se află la distanță k față de vârful 1. Distanța dintre două vârfuri x și y este egală cu lungimea celui mai scurt drum care are ca extremitate inițială pe x și ca extremitate finală pe y

#3423 ctcmax

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor. Afișați componentele tare conexe formate din număr maxim de vârfuri.

#3450 gegik

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați vârfurile din graf care au suma gradelor (interior și exterior) egală cu k.

Se dă un graf orientat cu n vârfuri și m arce prin lista arcelor și un număr natural k. Afișați în ordine lexicografică drumurile simple din graf care au lungimea egală cu k. Lungimea unui drum este egală cu numărul de arce pe care le conține.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior egal cu gradul interior.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul interior nul.

Într-un grup sunt n persoane, numerotate de la 1 la n și o persoană poate cunoaște alte persoane – relație care nu este reciprocă. Să se determine persoana cea mai cunoscută.