Lista de probleme 246

Filtrare

Se dă un număr natural nenul n. Afișați toate perechile x y cu proprietatea că x + y = n și 0 < x ≤ y.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere naturale şi determină suma lor.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

#941 Urare

În preajma Crăciunului toţi suntem sau redevenim copii.

Scrie un program care afişează pe ecran o urare pentru cei dragi ţie!

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dau 2 numere naturale. Calculați diferenţa lor.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

Determinați câte sticle de x litri cu apă trebuie deschise pentru a umple un vas de y litri.