Lista de probleme 260

Filtrare

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere naturale şi determină suma lor.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

#941 Urare

În preajma Crăciunului toţi suntem sau redevenim copii.

Scrie un program care afişează pe ecran o urare pentru cei dragi ţie!

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

#4498 maxx3

Să se scrie un program care citește de la tastatură două numere naturale n și m cu exact 3 cifre fiecare și care calculează si afișează pe ecran 3 numere calculate astfel: primul număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele sutelor din numerele n și m, al doilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele zecilor din numerele n și m, iar al treilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele unităților din numerele n și m.

Se dau 2 numere naturale. Calculați diferenţa lor.

Se citesc de la tastatură două numere naturale n și m cu exact două cifre fiecare.
Dacă cele două numere au aceeași paritate (adică sunt ambele pare sau ambele impare), atunci să se calculeze suma cifrelor din cele două numere, iar în caz contrar, să se afișeze produsul cifrelor.