Lista de probleme 257

Filtrare

Se dau două mulțimi de numere naturale care au doar numere naturale consecutive. Deci putem să definim fiecare din cele două mulțimi prin capetele lor. De exemplu, mulțimea {6,7,8,9,10,11,12} poate fi dată doar prin capetele 6 și 12. Dându-se două mulțimi de numere naturale consecutive prin capetele lor, să se determine intersecția lor.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere naturale şi determină suma lor.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Se citesc de la tastatură două numere naturale n și m cu exact două cifre fiecare.
Dacă cele două numere au aceeași paritate (adică sunt ambele pare sau ambele impare), atunci să se calculeze suma cifrelor din cele două numere, iar în caz contrar, să se afișeze produsul cifrelor.

#941 Urare

În preajma Crăciunului toţi suntem sau redevenim copii.

Scrie un program care afişează pe ecran o urare pentru cei dragi ţie!

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

#4498 maxx3

Să se scrie un program care citește de la tastatură două numere naturale n și m cu exact 3 cifre fiecare și care calculează si afișează pe ecran 3 numere calculate astfel: primul număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele sutelor din numerele n și m, al doilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele zecilor din numerele n și m, iar al treilea număr este cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele unităților din numerele n și m.

Se dau 2 numere naturale. Calculați diferenţa lor.