Lista de probleme 237

Filtrare

#3978 sabc

Dacă x și y sunt două numere naturale cu x ≤ y, atunci notăm cu s(x,y) suma numerelor naturale cuprinse între x și y. De exemplu, s(3,6) = 3+4+5+6 = 18, iar s(7,7) = 7. Se dau numerele naturale a, b și c, unde a ≤ b ≤ c. Calculați s(a,b), s(b,c) și s(a,c).

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere naturale şi determină suma lor.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

#941 Urare

În preajma Crăciunului toţi suntem sau redevenim copii.

Scrie un program care afişează pe ecran o urare pentru cei dragi ţie!

#105 max2

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se citesc două numere naturale a și b. Afișați în ordine crescătoare primii b multipli nenuli ai numărului a.

Determinați câte sticle de x litri cu apă trebuie deschise pentru a umple un vas de y litri.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine descrescătoare primii n multipli nenuli ai numărului m.