Lista de probleme 111

Filtrare

#4259 PalRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int PalRec(int a[], int st, int dr)

care primind ca parametri un vector a de numere întregi și doi întregi st și dr, returnează 1 dacă secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr] din vector este un palindrom, sau returnează 0 în caz contrar.

#4262 FiboRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int FiboRec(int x, int y)

care primind ca parametri două numere întregi x și y, returnează 1 dacă x și y și sunt doi termeni consecutivi ai șirului Fibonacci, sau returnează 0 în caz contrar.

#4089 phil

A fost odată ca niciodată un regat aflat în paragină din cauza conducătorului său trândav. Încolțit de reclamațiile localnicilor, regele decide să angajeze un servitor, numit Phil, în speranța că acesta îi va face treaba și va rezolva nemulțumirile cetățenilor legate de numărul de spații verzi și proprietăți. Cum sarcinile sunt destul de dificile pentru perseverentul Phil, acesta apelează la voi pentru ajutor. El vă roagă să scrieți un program care să citească numerele naturale n, m și matricea ce reprezintă harta și care să determine: 1) partea întreagă r a raportului dintre suprafața palatului regal și cea a casei lui Phil; 2) valoarea absolută d a diferenței dintre numărul de zone verzi și numărul de case de vacanță ale regelui.

#3981 DivImpRec C++

Scrieți funcția recursivă DivImpRec care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează cel mai mare divizor impar al său.

#4042 b16_rec

Se citeste un număr natural n în baza 10. Să se transforme acest număr în baza 16, folosind un subprogram recursiv.

#4206 CifDiv3Rec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul cifrelor divizibile cu 3 ale unui număr natural n transmis ca parametru.

#4207 SumProdRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

long long SumProdRec(int n)

care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează valoarea sumei 1•2 + 2•3 + ... (n-1)•n.

Scrieți funcția recursivă ExistaImpareRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează 1 dacă n conține cel puțin o cifră impară, sau returnează 0 dacă n conține doar cifre pare.

#4209 DifParImpar C++

Scrieți funcția recursivă DifParImpar care primind ca parametru un număr natural n, returnează un număr întreg reprezentând diferența dintre numărul cifrelor pare și numărul celor impare.

#4210 FCrescRec C++

Scrieți funcția recursivă FCrescRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează 1 dacă cifrele sale, începând cu cifra unităţilor sunt dispuse în ordine crescătoare, sau returnează 0 dacă n nu are cifrele în ordine crescătoare.