Lista de probleme 71

Filtrare

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n, după un pattern dat.

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n-1, după următoarele reguli:

  • elementul din mijlocul matricii este egal cu n
  • elementele de pe linia mediană și cele de pe coloana mediană (exceptând elementul din mijlocul matricii) sunt nule
  • folosind linia mediană și coloana mediană, se împarte matricea în alte 4 matrici care se generează similar, dar au dimensiunea 2n-1-1.

#4042 b16_rec

Se citeste un număr natural n în baza 10. Să se transforme acest număr în baza 16, folosind un subprogram recursiv.

Prietenul nostru, Ionci, a învățat la scoală despre ridicarea la putere. Ajutați-l să calculeze \( a^b\).

Se citeşte un număr natural n. Să se scrie n ca sumă de puteri crescătoare ale lui 2.

Determinaţi numărul format din ultimele p cifre ale lui a n.

#1660 Fotbal

Dându-se un scor de fotbal, să se determine în câte moduri poți ajunge de la 0-0 la acel scor.

#842 Dinti

Pentru o serie de activități foarte sofisticate, Gigel are nevoie de un fierăstrău special, alcătuit din mai mulţi dinţi. Un fierăstrău de gradul n este format din două fierăstraie de gradul n-1, între care se află un dinte de mărime n. Un fierăstrău de gradul 1 are un singur dinte, de mărime 1.

Afișați un fierăstrău de grad n.

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element din tablou cu numărul format din cifrele lui impare. Dacă un element are doar cifre pare, atunci acesta se va inlocui cu 0.

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element din tablou cu produsul dintre numărul de cifre și prima cifră.