Lista de probleme 65

Filtrare

#876 Coada

Să se scrie un program care gestionează o coadă de numere întregi. Inițial coada este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi:

  • push X – adaugă valoarea întreagă X în coadă;
  • pop – elimină elementul din coadă;
  • front – afișează elementul de la începutul cozii.

Programul va realiza asupra cozii operațiile citite, în ordine. Afișările se fac pe ecran, câte o valoare pe linie.

#1598 Coada1

Se consideră C o coadă de numere naturale, iniţial vidă. Se definesc 2 tipuri de operaţii.

Operaţia 1 : push X, adaugă elementul X în coadă. Dacă X există deja în coadă, se scot toate elementele din coadă, pana la întâlnirea lui, inclusiv X.

Exemplu: 
	C: 2 4 5 1 6
	Push 5
	C: 1 6 5 ( s-au scos 2, 4, 5).

Operaţia 2: query X, cere afişarea poziţiei elementului X în coada C. Dacă elementul nu există în coadă, se afişează -1.

Exemplu:
	C: 2 5 1 3 7
	Query 1
	Răspuns: 3

Se dau patru numere naturale n a x y. Să se afișeze elementele mulțimii M, cu următoarele proprietăți:

  • toate elementele lui M sunt numere naturale mai mici sau egale cu n;
  • a se află în M;
  • dacă b se află în M, atunci b+x și b+y se află în M.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, reprezentând planul unui teren în care 0 reprezintă o zonă accesibilă, iar 1 reprezintă o zonă inaccesibilă. O zonă a terenului are ca și coordonate linia și coloana corespunzătoare din matrice. Într-o zonă cunoscută a matricei se află un robot, iar în altă zonă, e asemenea cunoscută, se află o roboțică. Determinați numărul minim de pași prin care robotul va ajunge la roboțică. Dacă nu este posibil ca robotul să ajungă la roboțică, rezultatul va fi -1.

#882 Lac

Se dă harta unui lac de formă dreptunghiulară, împărțit în n*m zone dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Zonele pot fi acoperite cu apă, sau pot fi zone de uscat. Zonele de uscat care sunt învecinate pe linie sau pe coloană formează insule sau peninsule. Peninsule conțin cel puțin o zonă de uscat pe marginea lacului (matricei), în timp ce insulele sunt situate în întregime în interiorul lacului.

Cunoscând harta lacului, determinați numărul de insule și numărul de peninsule.

#866 Acces

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut.

În una dintre camere se află proprietarul clădirii, care dorește să afle, pentru fiecare dintre camere care este timpul minim necesar pentru a ajunge în acea cameră.

Se consideră harta unei suprafețe deșertice, dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, formată din n*m zone. Fiecare zonă poate fi accesibilă sau inaccesibilă. Dintr-o zonă accesibilă se poate trece în altă zonă accesibilă învecinată cu prima pe linie sau pe coloană.

Un călător dorește să traverseze deșertul de la nord (prima linie) la sud(ultima linie). Pentru aceasta el poate sa aleagă oricare zonă accesibilă de pe prima line și dorește să ajungă pe ultima linie cu număr minim de pași.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.

#865 Palat

Ileana Cosânzeana se mărită. În consecință a dat sfoară-n țară și au venit mai mulți Feți-Frumoși, dornici să primească mâna fetei, împreună cu palatul în care locuiește. Acesta este alcătuit din n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane.

În anumite camere nu se poate intra, deoarece acolo se află zmei răi. În celelalte se poate intra; mai precis se poate trece dintr-o cameră în altă cameră dacă se învecinează pe linie sau pe coloană. În una dintre camere se află Ileana Cosânzeana, iar în alte camere se afla câte un Făt-Frumos. Aceștia pot trece dintr-o cameră în alta, cu condiția să nu intre într-o cameră care conține un zmeu. Trecerea dintr-o cameră în alta a unui Făt-Frumos durează un minut.

Alegerea celui care va primi mâna Ilenei se face pe principiul primul venit, primul servit (suntem la capitolul Coada). Mai precis, se va căsători cu Ileana Cosânzeana acel Făt Frumos care ajunge primul la ea. Dacă ajung la Ileana Cosânzeana mai mulți Feți-Frumoși în același timp, deoarece este interzisă poligamia, Ileana se va căsători cu Făt-Frumos care la început era situat cât mai jos (pe o linie cu indice cât mai mare) și cât mai la dreapta (pe o coloană cu indice cât mai mare).

Aflați poziția inițială a lui Făt-Frumos care va primi mâna fetei.

#3550 liceu

Marciuc este un băiat foarte neastâmpărat. El refuză să învețe informatică, așa că înainte de fiecare oră el pleacă pentru a explora noul său liceu. La plecare le promite colegilor lui că o să treacă pe la magazin înainte de a se întoarce în clasă, pentru a avea ce să mănânce în pauza următoare. Însă, dacă va ajunge în clasă în mai mult de T secunde, va întarza la ora așa că în acest caz va folosi o ruta directă spre clasă.

Liceul poate fi reprezentat sub forma unei matrice cu n linii și n coloane. Există 3 tipuri de celule:

  • celulă liberă, pe unde băiatul poate avansa, o mutare durând o secundă;
  • celulă ocupată de un zid, pe unde băiatul nu poate avansa;
  • celulă în care se află o scurtătură, ce îl duce într-o secundă de la poziția, x1 y1, la poziția x2 y2 sau invers;

Fiind dat numărul n de linii și de coloane, coordonatele celulelor ocupate de zid și coordonatele scurtăturilor, se cere să se afișeze numărul de secunde în care Marciuc reușește să ajungă în clasă, trecând și pe la magazin. Dacă magazinul nu este accesibil sau daca va ajunge în clasă in mai mult de T secunde, atunci el nu va mai merge la magazin și se va afișa numărul de secunde în care acesta ajunge de la poziția lui la clasă. De asemenea, se va afișa și traseul folosit.