Lista de probleme 24

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1015 SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir.

Se consideră o matrice cu m linii și n coloane, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma numerelor pare din matrice.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în șir există elemente prime.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați câte elemente impare sunt în acest șir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare.

#1020 MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele vectorului sunt egale.

#1019 Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir.