Lista de probleme 33

Filtrare

#3973 Logaritm C++

Dându-se un număr real x, să se scrie un program care calculează \(ln(x)\) cu 6 zecimale exacte.

Subiecte Atestat Informatica - Vâlcea

#4260 NrXDivImp C++

Folosind metoda Divide et Impera, scrieți funcția recursivă cu antetul

int NrXDivImp(int a[], int st, int dr, int x)

care primind ca parametri un vector a de numere întregi și trei numere întregi st, dr și x, returnează numărul de apariții ale numărului x în vectorul secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr].

#4261 AlternDivImp C++

Folosind metoda Divide et Impera, scrieți funcția recursivă cu antetul

int AlternDivImp(int a[], int st, int dr)

care primind ca parametri un vector a de numere naturale și două numere întregi st și dr, returnează 1 dacă în secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr] numerele impare alternează cu cele pare, sau returnează 0 dacă există cel puțin două numere alăturate de aceeași paritate.

#1015 SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir.

Se consideră o matrice cu m linii și n coloane, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma numerelor pare din matrice.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în șir există elemente prime.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați câte elemente impare sunt în acest șir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare.