Lista de probleme 6

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze al k-ulea cel mai mic element din șir.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Pentru sortare se va folosit metoda QuickSort sau MergeSort.

#1157 KSort2

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Pentru sortare se va folosit metoda QuickSort sau MergeSort.

Metoda Bucket Sort constă în distribuirea elementelor în mai multe gruep, numite “bucket-uri”. Apoi fiecare bucket este sortat individual folosind un algoritm de sortare oarecare.