Etichete: nicio etichetă

Algoritmii prelucrează date organizate în diverse moduri:

  • date simple, neorganizate ca structuri de date;
  • date organizate ca strucuri de date liniare – listele: rezultatele la un concurs, lista de cumpărături, etc;
  • date organizate ca structuri de date arborescente: organigrama unei instituții, arborele genealogic al unei persoane, regnul animal, etc.
  • etc.

O structură de date reprezintă un ansamblu de date caracterizat prin relațiile dintre acestea și prin operațiile care pot fi realizate cu datele respective.

Datele care fac parte din structură sunt de un tip oarecare, de obicei structurat (tipul C/C++ struct), care nu caracterizează structura de date. Ele se numesc elemente sau noduri și uneori articol sau înregistrare.

Citește mai departe:

Liste liniare - noțiuni introductive

Lista liniară este o structură de date logică, cu date omogene, în care fiecare element are exact un element predecesor și exact un element succesor, cu excepția primului și al ultimului element. Lungimea unei liste reprezintă numărul de noduri din listă. O lista care nu are niciun element se numește listă vidă. …

Stiva

Stiva (stack) este o structură de date liniară abstractă, pentru care sunt definite operațiile de adăugare a unui element și eliminare a unui element și aceste operații se realizează la un singur capăt al structurii, numit vârful stivei. …

Coada

Coada (queue) este o structură de date abstractă în care operația de adăugare se realizează la un capăt, iar cea de eliminare se realizează la celălalt capăt. …