90283 afișări Candale Silviu (silviu) 05.02.2021 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Programarea dinamică este o metodă de rezolvare a unor probleme de informatică în care se cere de regulă determinarea unei valori maxime sau minime, sau numărarea elementelor unei mulțimi.

Similar cu metoda Divide et Impera, problema se împarte în subprobleme:

 • de aceeași natură cu problema inițială;
 • de dimensiuni mai mici;
 • spre deosebire de Divide et Impera, problemele nu mai sunt independente, ci se suprapun – probleme superpozabile!
 • rezolvarea optimă a problemei inițiale depinde de rezolvarea optimă a subproblemelor – principiul optimalității!

Observație: Subproblemele se mai numesc și stări ale problemei.

Problemă: Se dă o scară cu N trepte. Un individ se află în partea de jos a scării și poate să urce câte o treaptă la un pas, sau câte două trepte la un pas. În câte moduri poate urca scara?

Exemplu: Observăm că dacă scara are o treaptă, ea poate fi urcată într-un singur mod, iar dacă are două trepte, sunt două modalități de a urca scara: doi pași de o treaptă sau un un pas de două trepte. Pentru N=4, scara poate fi urcată în 5 moduri:

 • 1 1 1 1
 • 1 1 2
 • 1 2 1
 • 2 1 1
 • 2 2

Rezolvare: Este o problemă de numărare; dacă numerotăm treptele, observăm că pe treapta N se poate ajunge de pe treapta N-1 (cu un pas de o treaptă) sau de pe treapta N-2 (cu un pas de două trepte), cazurile N=1 și N=2 fiind particulare. Atunci, numărul de variate de a urca N trepte este egal cu numărul de variante de a urca N-1 trepte, plus numărul de variante de a urca N-2 trepte. Deducem deci următoarea relație de recurență, în care \( T(n) \) reprezintă numărul de modalități de a urca o scară cu n trepte:

$$ T(n) = \begin{cases}1, & n = 1\\ 2, & n = 2\\ T(n-1)+T(n-2), & n > 2 \end{cases} $$

Constatăm că formula anterioară respectă proprietățile descrise mai sus pentru probleme rezolvabile prin programare dinamică: subprobleme de același tip, de dimensiuni mai mici și care se suprapun; în determinarea lui \(T(n)\) intervine \(T(n-1)\) și \(T(n-2)\). În determinarea lui \(T(n-1)\) apare din nou \(T(n-2)\), ș.a.m.d., situație care face ca utilizarea recursivității să fie foarte ineficientă.

De fapt, putem observa că formula de mai sus este de fapt definiția șirului lui Fibonacci, despre care am văzut deja că are o soluție de complexitate \(O(n) \), construind termenii în ordine crescătoare, folosind eventual un tablou unidimensional (sau doar trei variabile simple).

Determinarea relației de recurență este o caracteristică a programării dinamice, și una dintre dificultățile principale în rezolvarea problemei. Capacitatea de a identica relațiile de recurență – și deci de a rezolva problema – se dezvoltă treptat, prin rezolvarea de probleme.

Odată identificată relația de recurență, este necesară stabilirea unui algoritm de rezolvare a recurenței. Datorită suprapunerii subproblemelor, utilizarea recursivității este foarte neeficientă. De regulă se folosește o structură de date suplimentară – tablou unidimensional, bidimensional sau cu mai multe dimensiuni (în funcție de numărul variabilelor care intervin în relația de recurență).

Soluția problemei se află într-un element al tabloului sau se poate determina folosind o parte a elementelor acestuia. Elementele tabloului se vor determina unul câte unul, până când sunt determinate toate elementele necesare pentru aflarea soluției!

Pentru problema scării, notăm tabloul necesar cu V[]. Este un tablou unidimensional deoarece în relația de recurență apare o singură variabilă (n); formula recursivă devine:

 • V[1] = 1, V[2]=2;
 • V[n] = V[n-1] + V[n-2], pentru n>2;

Inițializăm primele două elemente ale tabloului, iar celelalte elemente vor fi construite unul după altul, de la stânga spre dreapta. Rezultatul se va găsi în V[n].

V[1] = 1, V[2] = 2;
for(int i = 3 ; i <= n ; i ++)
  V[n] = V[n-1] + V[n-2];
cout << V[n];

Metoda folosită mai sus pentru rezolvarea recurenței se numește bottom-up. Tabloul se construiește “de jos în sus”, element cu element, până la cel căutat. Toate elementele tabloului au fost completate cu valori.

O altă metodă de rezolvare a recurenței este top-down, “de sus în jos”. Metoda folosește recursivitatea, dar, pentru a evita rezolvarea de mai multe ori a subproblemelor, folosește memoizarea: soluția fiecărei subprobleme rezolvate este memorată într-un tablou și când trebuie să rezolvăm aceeași subproblemă cunoaștem deja soluția!

Următoarea secvență rezolvă problema scării (șirul lui Fibonacci) folosind memoizarea:

long long V[100];

long long T(int n)
{
  if(V[n] != 0)
    return V[n];    
  if(n < 3)
    V[n] = n;
  else
    V[n] = T(n-1) + T(n-2);
  return V[n];
}

Concluzii

 • o problemă se rezolvă prin metoda programării dinamice dacă se poate descompune în subprobleme superpozabile și care respectă principiul optimalității;
 • se identifică relația de recurență pentru subprobleme și structura de date ajutătoare;
 • se rezolvă recurența, folosind metoda bottom-up sau top-down.

90283 afișări Candale Silviu (silviu) 05.02.2021 www.pbinfo.ro