40476 afișări Candale Silviu (silviu) 14.01.2020 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Algoritmul lui Euclid pentru determinarea celui mai mare divizor comun a două numere naturale are următoarea consecință: pentru două numere naturale nenule \(a\), \(b\) există numerele întregi \(x\), \(y\) astfel încât \(a \cdot x + b \cdot y = d\), unde \( d=(a,b)\) este cel mai mare divizor comun al lui \(a\) și \(b\).

Algoritmul lui Euclid

Algoritmul lui Euclid se bazează pe următoarea formulă:

\( (a,b) = \begin{cases} a& \text{dacă } b = 0\\ (b,r)& \text{dacă } b \neq 0 \end{cases} \), unde \(r\) este restul împărțirii lui \(a\) la \(b\).

Analizăm cazul \(b \neq 0\). Fie \( d=(a,b)\) Conform teoremei împărțiri cu rest, există numele naturale \(c\) și \(r\), astfel încât \( a = b \cdot c + r \), unde \( 0 \leqslant r < b\).

Dacă \( d \vert a\) și \( d \vert b \) atunc \(d \vert (a-b \cdot c)\), adică \( d \vert r\). Să presupunem că există un număr \(n > d\), astfel încât \(n = (b,r)\). Atunci \( n \vert b \) și \( n \vert r \), deci \( b \vert (b \cdot c + r) \), adică \( n \vert a \). Astfel, \( n \) este divizor comun al lui \(a\) și \(b\), dar \(d\) este cel mai mare divizor comun al lui \(a\) și \(b\) – contradicție.

Următoarea funcție recursivă implementează algoritmul lui Euclid și întoarce rezultatul printr-un parametru de ieșire:

void euclid(int a , int b ,int & d)
{
  if(b == 0)
    d = a;
  else
    euclid(b , a % b , d);
}

Algoritmul extins

Pentru a determina numere \(x\), \(y\) de mai sus, vom extinde funcția de mai sus, adăugându-i parametrii de ieșire x și y:

void euclid(int a , int b ,int & d, int & x ,int & y);

Determinarea valorilor lui x și y se va face astfel:

 • dacă b este nul, atunci d = a și deoarece a * 1 + 0 * y = a, deducem că x=1, iar y poate lua orice valoare, de exemplu y=0;
 • dacă b este nenul, se determină în urma autoapelului x1 și y1 astfel încât b*x1+r*y1=d, unde r = a % b. Pe de altă parte, a = b * c + r, unde c = a / b, deci r = a - b * c. Înlocuind, obținem:
  • b * x1 + (a - b * c) * y1 = d
  • b * x1 + a * y1 - b * c * y1 = d
  • a * y1 + b * (x1 - c * y1) = d, unde c = a / b – câtul impărțirii
  • a * y1 + b * (x1 - a / b * y1) = d
  • deci x = y1 și y = x1 - a / b * y1

Funcția următoare implementează algoritmul descris mai sus:

void euclid(int a , int b ,int & d, int & x ,int & y)
{
  if(b == 0)
  {
    d = a;
    x = 1, y = 1;
  }
  else
  {
    int x1 , y1;
    euclid(b , a % b , d, x1 , y1);
    x = y1;
    y = x1 - a / b * y1;
  }
}

Invers modular

Operația B/A nu poate fi realizată modulo N astfel: (B/A) % N != ((A % N)/(B % N)) % N – ușor de verificat pentru exemple concrete – deși relațiile similare au loc pentru adunare și înmulțire.

Restul împărțirii la N a lui B/A poate fi determinat, dacă A și N sunt prime între ele, prin intermediul inversului modular – dacă A și N nu sunt prime între ele, inversul modular nu există.

Mai precis, dacă 1 ≤ A < N, inversul lui A modulo N este un număr natural 1 ≤ A-1 < N cu proprietatea că \( A \cdot A^{-1} \equiv 1 \mod N \). Atunci (B/A) % N = (B * A-1) % N = ((B%N)*(A-1%N))%N.

Pentru a determina inversul modular, folosim algoritmul lui Euclid extins. Mai precis, conform algoritmului, există X și Y astfel încât A*X + N*Y = 1, deoarece 1=cmmdc(A,N), A și N fiind prime între ele. Trecând la operațiile modulo N, obtinem \(A \cdot X \equiv 1 \mod N\), deoarece \(N \cdot Y \equiv 0 \mod N\). De aici rezultă că inversul modular al lui A modulo N este chiar X. Dacă X determinat astfel este negativ, îl vom mări cu N până când devine pozitiv.

Următoarea secvență C++ determină inversul modular al lui A, modulo N:

void euclid(int a , int b ,int & x ,int & y)
{
  if(b == 0)
  {
    x = 1, y = 1;
  }
  else
  {
    int x1 , y1;
    euclid(b , a % b , x1 , y1);
    x = y1;
    y = x1 - a / b * y1;
  }
}

int main()
{
  int A = 9, N = 11; // prime intre ele, 1 <= A < N
  int X , Y;
  euclid(A, N , X ,Y);
  while(X < 0)
    X += N;
  cout << X; // 5
  return 0;
}

Inversul modular poate fi folosit, de exemplu pentru a calcula \(C_n^k\) modulo P, unde P este un număr prim.


40476 afișări Candale Silviu (silviu) 14.01.2020 www.pbinfo.ro