Etichete: nicio etichetă

Paginile web conțin text. Limbajul HTML oferă o serie de elemente ce permit lucrul cu acesta:

 • împărțirea textului în secțiuni
 • formatarea textului

Limbajul HTML a evoluat în timp. La început, elementele erau gândite să precizeze direct modul de afișare în pagină a conținutului. De exemplu, elementul <b> precizează că textul este îngroșat, folosit pentru a întări textul. În timp, limbajul HTML a devenit semantic, elementele precizând rolul lor în pagină, nu modul de afișare. Astfel, pentru a întări o porțiune de text se folosește elementul <strong>. Efectul vizual implicit este același cu cel al marcajului <b>.

Elementele care descriu modul de afișare a conținutului, precum și atributele care descriu aspectul conținutului au devenit în prezent învechite (deprecated, obsolete) și se recomandă evitarea lor. Pentru a descrie aspectul elementelor din pagină se folosesc foile de stil în cascadă (CSS).

Elemente block și elemente inline

Elementele cu efect vizual în pagina web pot fi clasificate după modul în care se afișează în pagină:

 • elementele block se afișează în pagină unele sub altele, pe verticală;
 • elementele inline se afișează în pagină pe orizontală, unele după altele și de regulă fac parte din elemente block.

Elementul p

Când avem un text mai lung, îl împărțim în paragrafe, pentru a ușura citirea lui. Paragrafele se definesc în HTML prin intermediul elementului <p>, un element de tip bloc.

<p> Un paragraf oarecare. </p>

Elementul <p> poate avea atributul align, cu valorile posibile left, center, right sau justify, care stabilește modul în care este aliniat pe orizontală conținutul paragrafului, dar este un atribut învechit. Valoarea sa implicită este left, adică paragraful va avea conținutul aliniat la stânga.

<p align="left"> Un paragraf aliniat la stânga. </p>
<p align="right"> Un paragraf aliniat la dreapta. </p>
<p align="center"> Un paragraf aliniat la centru. </p>

Între blocul definit de elementul <p> și blocul de text anterior se lasă un spațiu.

Titluri

În pagina web se pot introduce titluri. Afișarea lor diferă între ele și diferă de restul paginii.

Sunt șase categorii de titluri, definite prin intermediul elementelor <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>. Elementul <h1> definește titlul de importanță maximă, iar <h6> pe cel de importanță minimă.

Conținutul titlurilor poate fi aliniat cu atributul align, care este însă învechit.

<h1>Titlu 1</h1>
<h2>Titlu 2</h2>
<h3>Titlu 3</h3>
<h4>Titlu 4</h4>
<h5>Titlu 5</h5>
<h6>Titlu 6</h6>
<p>Un paragraf oarecare</p>

Citate

În pagina web se pot introduce citate, prin intermediul elementelor <blockquote> și <q>.

<blockquote> este un element block. De regulă se afișează cu o margine vizibilă în partea stângă. Poate avea atributul cite, a cărui valoare este adresa URL a documentului citat. Dacă se dorește afișare în text a documentului citat se poate folosi elementul <cite>.

Elementul <q> este un element inline – se folosește pentru a introduce un citat în interiorul unui block de text – de exemplu în interiorul unui paragraf. Și el are atributul cite, cu același înțeles.

<blockquote cite="https://www.huxley.net/bnw/four.html">
  <p>Words can be like X-rays, if you use them properly—they’ll go through anything. You read and you’re pierced.</p>
  <footer>—Aldous Huxley, <cite>Brave New World</cite></footer>
</blockquote>

<p>Aldous Huxley sayd: <q cite="Brave New World">Words can be like X-rays</q>!</p>

Linii orizontale

Pentru a separa secțiunile unei pagini se pot folosi linii orizontale, prin intermediul elementului <hr>. Acesta are următoarele atribute, toate învechite:

 • align, cu valorile posibile left, center și right – precizează alinierea liniei în blocul din care face parte;
 • color – stabilește culoarea liniei;
 • size – stabilește înălțimea (grosimea) liniei, în pixeli
 • width – stabilește lungimea liniei, în pixeli sau procente
<hr>
<hr align="right" width="150" color="red" size="10">
<hr width="150" color="green" size="5">

Blocuri de text preformatat

În pagina web caracterele albe consecutive sunt implicit ignorate. Dacă totuși dorim să afișam un text exact așa cum este scris, putem folosi marcajul <pre>, care definește un bloc de text preformatat. Conținutul său va fi afișat în pagină exact așa cum este scris în documentul HTML, folosind un corp de literă monospațiat.

<pre>Un   text

preformatat,   în care sunt vizibile

spatiile   albe!
</pre>

Elementele div și span

Elementul <div> este un element de tip block generic, care poate fi utilizat în foarte multe moduri. Nu are niciun efect asupra conținutului sau aranjării în pagină dacă nu are atașat CSS.

Elementul <span> este un element inline generic, utilizabil în foarte multe moduri. La fel ca <div>, un are efect asupra conținutului sau aranjării în pagină dacă nu are atașat CSS.

<div style="border: solid 1px red; padding:5px; margin:5px;"> Un bloc DIV.
<div style="border: solid 1px red; padding:5px; margin:5px;">Alt DIV.</div>
<div style="border: solid 1px green; padding:5px; margin:5px;">Acest DIV contine un <span style="border: dotted 1px red">SPAN</span>.</div>
</div>

Atributul style este folosit pentru formatarea elementelor prin intermediul CSS.

Elemente de frază

Elementele de frază ne permit să dăm un înțeles specific unei secțiuni din document:

 • <em>...</em> – pentru evidențiere; textul conținut se afișează înclinat (cursiv);
 • <strong>...</strong> – pentru evidențiere; textul conținut se afișează îngroșat (aldin);
 • <code>...</code> – pentru inserarea unui fragment de cod de calculator; este afișat cu un font monospațiat;
 • <kbd>...</kbd> – pentru inserarea unui caracter sau secvențe de caractere introduse de la tastatură; este afișat de regulă cu un font monospațiat;
 • <samp>...</samp> – pentru inserarea text care reprezintă date de ieșire pentru un program de calculator; este afișat de regulă cu un font monospațiat;
 • <var>...</var> – pentru a insera nume de variabile dintr-un text matematic sau dintr-un program de calculator; textul conținut se afișează înclinat (cursiv);
 • <abbr>...</abbr> – pentru a insera o abrevier sau un acronim; textul conținut se afișează de regulă evidențiat într-un anume fel (de exemplu prin subliniere cu o linie); atributul title are un înțeles semantic – trebuie să conțină doar textul care este abreviat;
<p>
  <em>Text evidentiat</em> cu font inclinat.
</p>
<p>
  <strong>Text evidentiat</strong> cu font ingrosat.
</p>
<p>
  <code>Cod de calculator</code>.
</p>
<p>
  <kbd>CTRL</kbd> + <kbd>S</kbd> realizeaza salvarea documentelor.
</p>
<p>
  <samp>Date de iesire</samp> - font monospatiat.
</p>
<p>
  <var>x + y + z</var> - o expresie matematica.
</p>
<p>
  Invatam <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</samp>!
</p>