Etichete: nicio etichetă

Anumite caratere nu pot fi inserate într-un document HTML, deoarece sunt folosite în marcarea conținutului. De exemplu caracterele < și >. Alte caractere nu există pe tastatură și este dificil să le scriem! Pentru asemenea situații s-a implementat conceptul de entitate HTML – o construcție care desemnează un caracter care nu poate fi inserat în alt mod, sau este dificil să facem acest lucru.

O entitate HTML este o bucată de text (un string) care începe cu & și se termină cu ;. De exemplu, pentru a insera caracterele < și > putem folosi entitățile &lt; (lower than), respectiv &gt; (greater than). O altă modalitate de a insera o entitate HTML este să-i precizăm codul numeric. Astfel, caracterul < poate fi inserat ca &#60;.

O altă entitate utilă este &nbsp;non breaking space. Scopul ei este să înlocuiască caracterul spațiu în situațiile în care dorim să ne asigurăm că nu separăm cuvintele pe rânduri diferite. O altă utilizare frecventă a acestei entități este să inserăm un spațiu mai mare între cuvinte – știut fiind că spațiile consecutive sunt ignorate de către browser.

<p>
	In HTML, pentru a insera un paragraf folosim eticheta &lt;p&gt;.
</p>

O listă completă a entităților HTML este disponibilă aici.