Etichete: nicio etichetă

Înmulțirea a la russe

Considerăm următorul algoritm, aplicat pentru două numere naturale a și b:

R ← 0
┌ cattimp a ≠ 0 executa
│  ┌ daca a este impar atunci
│  │  R ← R + b
│  └■
│  a ← [a / 2]
│  b ← b * 2
└■
scrie R

Dacă îl vom aplica pentru a = 18 și b = 12 vom constata că:

a b R Explicație
18 12 0 a este par => R nu se modifică
a se înjumătățește, b se dublează
9 24 0 + 24 = 24 a este impar => la R se adună b = 24
a se înjumătățește, b se dublează
4 48 24 a este par => R nu se modifică
a se înjumătățește, b se dublează
2 96 24 a este par => R nu se modifică
a se înjumătățește, b se dublează
1 192 24 + 192 = 216 a este impar=> la R se adună b = 192
a se înjumătățește, b se dublează
0 384 216 a a devenit 0, ne oprim

Observăm că rezultatul R = 216 este de fapt chiar 18 * 12. Aceasta nu este o coincidență!

Algoritmul determină rezultatul înmulțirii dintre a și b și se numește înmulțirea a la russe (înmulțirea rusească). În ciuda numelui, se pare că metoda era cunoscută în Egiptul Antic și poate fi descrisă astfel:

 • înmulțim numerele a și b:
  1. dacă a este impar, il adunăm pe b la rezultat, care inițial este 0;
  2. a se înjumătățește, iar b se dublează;
  3. continuăm pași 1 și 2 până când a devine 0.

Aparent ciudată, metoda se bazează de fapt pe scrierea unui număr ca sumă de puteri ale lui 2 ( sau reprezentarea numerelor în baza 2) – știm că orice număr natural are o unică reprezentare în baza 2, poate fi scris în mod unic ca sumă de puteri ale lui 2.

Să-l scrie pe \(a = 18\) ca sumă de puteri ale lui 2: \(18 = 2 + 16 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4\). 0 1 0 0 1 sunt cifrele reprezentării lui 18 în baza 2, în ordine inversă (ordinea în care sunt determinate, prin metoda cunoscută ca resturi ale împărțirii la 2).

Atunci:
$$\begin{align} 18 \cdot 12 & = \left(0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 \right) \cdot 12 \\ & = \left(0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 16 \right) \cdot 12 \\ & = 0 \cdot 12 + 1 \cdot 24 + 0 \cdot 48 + 0 \cdot 96 + 1 \cdot 192 \\ & = 24 + 192 \\ & = 216 \\
\end{align}$$

Observăm deci că valorile care se adună pentru a obține rezultatul sunt tocmai acele valori obținute prin dublările succesive ale lui b când a este impar – ceea ce corespunde cifrei binare 1!!

Acest modalitate de înmulțire este interesantă, dar nu este neapărat utilă în practică. Mult mai interesant este următorul algoritm pentru ridicarea la putere, care poate fi utilizat în rezolvarea de probleme de informatică.

Ridicarea la putere rapidă

Să considerăm \(A^{25}\). Îl vom scrie pe \(25\) ca sumă de puteri ale lui \(2\): \(25 = 1 + 8 + 16\).

Atunci \( A^{25} = A^{1 + 8 + 16} = A^1 \cdot A^8 \cdot A^{16} = \underbrace{{(A^1)}^1}_{=A^1} \cdot \underbrace{{(A^2)}^0}_{=1} \cdot \underbrace{{(A^4)}^0}_{=1} \cdot \underbrace{{(A^8)}^1}_{=A^8} \cdot \underbrace{{(A^{16})}^1}_{=A^{16}}\). Observăm, desigur, că exponenții \(0\) și \(1\) sunt cifrele reprezentării în baza \(2\) a lui \(25\).

Pentru a determina An procedăm astfel:

 • vom determina un produs P, format din factori de forma A1, A2, A4, A8, …
 • determinăm cifrele reprezentării în baza 2 a lui n, începând cu cea mai nesemnificativă:
  • dacă cifra curentă este 1, înmulțim pe A la P, P ← P * A;
  • înmulțim pe A cu el însuși, A ← A * A;, obținând următoarea putere din șirul de mai sus

Următorul program pseudocod descrie algoritmul de mai sus:

citeste A,n (baza, exponent)
P ← 1
┌ cattimp n ≠ 0 executa
│  c ← n % 2
│  ┌ daca c = 1 atunci
│  │  P ← P * A
│  └■
│  n ← [n / 2]
│  A ← A * A
└■
scrie P

Observăm că algoritmul este foarte eficient! Numărul de iterații este egal cu numărul de cifre din reprezentarea în baza 2 a lui n – mult mai mic decât n!