36407 afișări Candale Silviu (silviu) 20.06.2021 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

În general, incrementarea unei date înseamnă mărirea valorii sale, de obicei cu 1, iar decrementarea unei date înseamnă micșorarea valorii sale.

Aceste operații sunt foarte frecvente. De aceea, numeroase limbaje de programare (inclusiv C/C++, Java, Javascript, C#, PHP) pun la dispoziția programatorilor operatori care fac tocmai acest lucru.

Operatorul de incrementare este ++, iar cel de decrementare este --. Sunt operatori unari și se pot aplica doar datelor (variabile sau operații care au rezultat de tip lvalue – element de tablou, câmp al unei structuri, etc.).

Operatorii de incrementare/decrementare nu se pot aplica pentru constante sau pentru operații care au ca rezultat valori (operații aritmetice, comparații, etc.).

De regulă, operatorii unari sunt prefixați (sunt plasați înaintea operandului, de exemplu - x). Operatorii de incrementare și decrementare pot fi atât prefixați ( se scriu înaintea operandului), cât și postfixați (se scriu după operand). Efectul lor este același (incrementarea/decrementarea operandului), dar rezultatul diferă.

Incrementarea

Operația de incrementare a variabilei X poate fi:

  • postincrementare: X ++. Efectul expresiei este mărirea valorii lui X cu 1, iar rezultatul operației este valoarea inițială a lui X.
  • preincrementare: ++ X. Efectul expresiei este mărirea valorii lui X cu 1, iar rezultatul operației este chiar variabila X (cu valoarea mărită, bineînțeles).

Exemplu postincrementare

int x = 5 , y = 10;
y = x ++; // y primeste valoare lui (x++), adica valoarea initiala a lui x
cout << x << " " << y; // 6 5

Exemplu preincrementare

int x = 5 , y = 10;
y = ++ x; // y primeste valoare lui (++x), adica valoarea marita a lui x
cout << x << " " << y; // 6 6

Observații

  • preincrementarea are ca rezultat variabila (data) asupra căreia se aplică operația. În consecință, rezultatul poate fi folosit în orice context se poate folosi o lvalue – de exemplu i se poate aplica din nou operatorul de incrementare sau cel de decrementare.
  • postincrementarea are ca rezultat o valoare – valoarea inițială a variabilei. Rezultatul postincrementării poate fi folosit doar în expresiile unde intervin valori.

Exemple:

int x = 5 , y = 10;
y = (++ x) ++; // x devine 7, y devine 6
cout << x << " " << y;
int x = 5 , y = 10;
y = ++ (x ++); // eroare, rezultatul lui x ++ nu este lvalue
cout << x << " " << y;
int x = 5 , y = 10;
y =  ++ ++ x; // x devine 7, y devine y
cout << x << " " << y;

Postincrementarea are prioritate mai mare decât preincrementarea (vezi aici prioritatea operatorilor). Din acest motiv următoarea secvență este greșită sintactic.

int x = 5 , y = 10;
y = ++ x ++; // eroare; prioritate are x ++, dar rezultatul sau nu este lvalue
cout << x << " " << y;

Decrementarea

Decrementarea respectă toate proprietățile incrementării, cu observația că valoarea datei asupra căreia se aplică se va micșora cu 1.

Operația de decrementare a variabilei X poate fi:

  • postdecrementare: X --. Efectul expresiei este micșorarea valorii lui X cu 1, iar rezultatul operației este valoarea inițială a lui X.
  • predecrementare: -- X. Efectul expresiei este micșorarea valorii lui X cu 1, iar rezultatul operației este chiar variabila X.

36407 afișări Candale Silviu (silviu) 20.06.2021 www.pbinfo.ro