205533 afișări Candale Silviu (silviu) 24.12.2017 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Cunoscută și sub numele BubbleSort, metoda bulelor se bazează pe următoare idee:

 • fie un vector X[] cu n elemente
 • parcurgem vectorul și pentru oricare două elemente învecinate care nu sunt în ordinea dorită, le interschimbăm valorile
 • după o singură parcurgere, vectorul nu se va sorta, dar putem repeta parcurgerea
 • dacă la o parcurgere nu se face nicio interschimbare, vectorul este sortat

O reprezentare a algoritmului este:

 • cat timp vectorul nu este sortat
  • presupunem că vectorul este sortat
  • parcurgem vectorul
   • dacă două elemente învecinate nu sunt în ordinea dorită
    • le interschimbăm
    • schimbăm presupunerea inițială

Exemplu: Să ordonăm următorul vector, în care n=5:

După prima parcurgere vectorul are următoarea structură: După o nouă parcurgere, vectorul este: Îl parcurgem din nou:
Deoarece am făcut interschimbări, nu știm dacă vectorul este ordonat. Și acum am făcut interschimbări, nu știm dacă vectorul este ordonat (chiar dacă el este). Deoarece nu am făcut nicio interschimbare, decidem că vectorul este ordonat.

O secvență C++:

int n, v[100];
//citire v[] cu n elemente
bool sortat;
do
{
 sortat = true;
 for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i ++)
  if(v[i] > v[i+1])
  {
   int aux = v[i];
   v[i] = v[i+1];
   v[i+1] = aux;
   sortat = false;
  }
}
while(!sortat);

Observație: La fiecare parcurgere cel puțin un element ajunge pe poziția sa finală:

 • la prima parcurgere cel mai mare element al vectorului ajunge pe poziția sa finală;
 • la a doua parcurgere următorul cel mai mare element ajunge pe poziția finală;

Observăm că nu mai are rost să parcurgem aceste elemente, fixate. Astfel, putem parcurge vectorul numai până la indicele unde s-a făcut ultima interschimbare la parcurgerea anterioară.

Exemplu:

Parcurgere 1 Parcurgere 2 Parcurgere 3

O secvență C++:

int n, v[100];
//citire v[] cu n elemente
bool sortat;
int m = n;
do
{
 sortat = true;
 int p = m;
 for(int i = 0 ; i < p - 1 ; i ++)
  if(v[i] > v[i+1])
  {
   int aux = v[i];
   v[i] = v[i+1];
   v[i+1] = aux;
   sortat = false;
   m = i + 1;
  }
}
while(!sortat);

Resurse online

Bubble Sort pe Wikipedia

Animație pas cu pas

Animație, valori configurabile

Animație, mai multe metode de sortare

Animație

Film Youtube

Un filmuleț care ilustrează Metoda bulelor, creat la Târgu Mureș:


205533 afișări Candale Silviu (silviu) 24.12.2017 www.pbinfo.ro