Etichete: nicio etichetă

Sortarea prin selecție (Selection Sort) se bazează pe următoarea idee:

 • fie un vector X[] cu n elemente;
 • plasăm în X[0] cea mai mică valoare din vector;
 • plasăm în X[1] cea mai mică valoare rămasă;
 • etc.

O descriere a algoritmului este:

 • parcurgem vectorul cu indicele i
  • parcurgem cu indicele j elementele din dreapta lui X[i]
   • dacă elementele X[i] și X[j] nu sunt în ordinea dorită, le interschimbăm

Observații

 • în algoritmul de mai sus, pentru fiecare valoare a lui i, în X[i] se obține cela mai mică (mare) valoare dintre elementele cu indici i, i+1, ..., n; altfel spus, pentru fiecare i, în X[i] se selectează minimul (maximul) dintre elementele i, i+1, ..., n.
 • metoda se mai numește sortare prin selecție directă, sortare prin selecție implicită sau sortare prin interschimbare.

Exemplu

Să ordonăm următorul vector, în care n=5:

i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 La final

Secvență C++

int n, X[100];
//citire X[] cu n elemente
for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i ++)
  for(int j = i + 1 ; j < n ; j ++)
    if(X[i] > X[j])
    {
      int aux = X[i];
      X[i] = X[j];
      X[j] = aux;
    }

Algoritmul descris mai sus se mai numește sortare prin selecție generală, sau implicită. O altă variantă este următoarea, în care pentru fiecare secvență i ... n-1 se determină explicit minimul și se interschimbă cu X[i].

int n, X[100];
//citire X[] cu n elemente
for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i ++)
{
  int p = i;
  for(int j = i + 1 ; j < n ; j ++)
    if(X[j] < X[p])
      p= j;
  int aux = X[i];
  X[i] = X[p];
  X[p] = aux;
}

Animație

Vezi animatia aici!

Resurse online

Selection Sort pe Wikipedia

Animație pas cu pas

Animație, valori configurabile

Animație, mai multe metode de sortare

Animație

Un filmuleț care ilustrează “Sortarea prin selecție”, creat la Târgu Mureș: