180386 afișări Candale Silviu (silviu) 17.08.2020 www.pbinfo.ro

Considerăm un tabloul cu elemente numerice. În unele probleme se cere să determinăm rapid suma elementelor din anumite secvențe date. Desigur, o soluție este parcurgerea tuturor elementelor din secvență și determinarea sumei, dar această operație are complexitatea \( O(n) \), iar dacă numărul de sume care trebuie calculate este mare soluția poate fi inacceptabilă.

În asemenea situații putem folosi sumele parțiale.

Reamintim că se numește secvență a vectorului X o succesiune de elemente consecutive din X, în ordinea din X. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Sume parțiale în vectori

Fie un vector X[] cu n elemente. Pentru simplitate vom considera că elementele sunt indexate de la 1 la n.

Să determinăm suma elementelor din secvența determinată de indicii 4 7:

Valoarea sumei este X[4] + X[5] + X[6] + X[7] = 8 + 1 + 3 + 0 = 12.

Pentru a determina rapid această sumă, vom construi un vector auxiliar, \( S[] \), cu următoarea semnificație: \( S[i]=X[1]+X[2]+...+X[i] \). Acest vector se construiește în timp liniar, folosind următoarea relație de recurență:

$$ S[i] = \begin{cases}
0& \text{dacă } i = 0,\\
S[i-1] + X[i] & \text{dacă } i > 0.
\end{cases} $$

pentru a determina suma elementelor din secvența determinată de indicii i j folosim următoarea formulă, în timp constant:

$$ X[i] + X[i+1] + ... + X[j] = S[j] - S[i-1] $$

Astfel:
$$ \begin{split} X[4] + X[5] + X[6] + X[7] & = S[7] - S[3] \\ & = 28 - 16 \\ & = 12 \end{split} $$

Observație: Este posibil ca suma elementelor din vectorul X[] să depășească limita maximă a tipului de date folosit (ex. int), ceea ce duce la overflow. În acest caz, vectorul S[] trebuie declarat de un tip mai larg (ex. long long int).

Secvență C++

int n, X[100001], S[100001];
//citire n, X[]

S[0] = 0;

for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
  S[i] = S[i-1] + X[i];

int st, dr; // capetele secvenței
//citire st,dr

cout << S[dr] - S[st-1];

Sume parțiale în matrice

Observațiile de mai sus pot fi extinse pentru a calcula suma elementelor dintr-o submatrice a unei matrice date A[][], cu n linii și m coloane:

Pentru matricea de mai sus, să calculăm suma elementelor din submatricea cu colțul stânga-sus la coordonatele (2,3) și colțul dreapta-jos la coordonatele (3,5). La fel ca în cazul vectorilor, considerăm, pentru simplitate, că liniile și coloanele matricei sunt indexate de la 1.

Parcurgerea element cu element a submatricei are complexitate \( O(n \cdot m) \). Pentru o complexitate constantă considerăm matricea S[][] a sumelor parțiale, astfel:

 • S[i][j] – suma elementelor din submatricea cu colțul stânga-sus la coordonatele (1,1) și colțul dreapta-jos la coordonatele (i,j). Elementele de pe linia 0 și coloana 0 vor avea valoarea 0:

Odată construită această matrice, pentru determinarea sumei elementelor din submatricea cu colțul stânga-sus la coordonatele (is,js) și colțul dreapta-jos la coordonatele (ij,jj) vom folosi următoarea formulă:

 • Suma(is,js,ij,jj) = S[ij][jj] - S[is-1][jj] - S[ij][js-1] + S[is-1][js-1]

Matricea S[][] se construiește similar cu modul în care se determină suma din submatrice:

$$ S[i][j] = \begin{cases}
0& \text{dacă } i = 0 \text{ sau } j = 0,\\
S[i-1][j] + S[i][j-1] – S[i-1][j-1] + A[i][j] & \text{dacă } i > 0 \text{ și } j > 0.
\end{cases} $$

Observație: Este posibil ca suma elementelor din matricea dată să depășească limita maximă a tipului de date folosit (ex. int), ceea ce duce la overflow. În acest caz, matricea S[][] trebuie declarată de un tip mai larg (ex. long long int).

Secvență C++

int n,m, A[1001][1001], S[1001][1001];
//citire n,m,A[][]

for(int i = 0 ; i <= n ; i ++)
  S[i][0] = 0;
for(int j = 0 ; j <= m ; j ++)
  S[0][j] = 0;

for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
  for(int j = 1 ; j <= m ; j ++)
    S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j];

int is,js; // coltul stanga sus
int ij,jj; // coltul dreapta jos
//citire is,js, ij,jj;

cout << S[ij][jj] - S[is-1][jj] - S[ij][js-1] + S[is-1][js-1];

Probleme ataşate

Nr. Problema Clasa Dificultate Operații I/O
1 #0134 - SecvK 9 dificilă fișiere
2 #0300 - SumaInSecv 9 ușoară fișiere
3 #2921 - SumeSecv1 9 medie consola
4 #0765 - Cirese1 9 dificilă consola
5 #0604 - Maria 9 dificilă fișiere
6 #1515 - gradina 9 concurs fișiere
7 #2902 - Pavaj 9 dificilă fișiere
180386 afișări Candale Silviu (silviu) 17.08.2020 www.pbinfo.ro