Tipul de date reprezintă un concept foarte important în C/C++. Orice dată (constantă sau variabilă) este de un numit tip. Tipul datei precizează ce valori poate avea acea dată și ce operații se pot face cu ea.

În C/C++ tipurile de date sunt:

 1. Tipuri simple
  • Tipuri întregi
  • Tipuri reale
  • Tipul pointer
  • Tipul bool
 2. Tipuri derivate
  • Tipul tablou
  • Tipul structură
  • Tipul enumerare

Acest articol se referă numai la tipurile simple.

Tipurile întregi

Tipurile întregi permit memorarea de valori întregi. Tipul de bază este int. O dată de tip int poate memora valori întregi cuprinse între -231 și 231-1.

Tipurile întregi diferă prin numărul de octeți necesari pentru memorarea datei, tipul datei (cu semn sau fără semn) și implicit intervalul de valori pe care le pate lua respectiva dată. Tipurile întregi sunt:

Denumire tip Reprezentare Interval de valori -
int 4 octeți cu semn -231 ... 231-1 -2147483648 ... 2147483647
unsigned int 4 octeți fără semn 0 ... 232-1 0 ... 4294967295
long int 4 octeți cu semn -231 ... 231-1 -2147483648 ... 2147483647
unsigned long int 4 octeți fără semn 0 ... 232-1 0 ... 4294967295
short int 2 octeți cu semn -215 ... 215-1 -32768 ... 32767
unsigned short int 2 octeți fără semn 0 ... 216-1 0 ... 65535
long long int 8 octeți cu semn -263 ... 263-1
unsigned long long int 8 octeți fără semn 0 ... 264-1
char 1 octet cu semn -27 ... 27-1 -128 ... 127
unsigned char 1 octet fără semn 0 ... 28-1 0 ... 255

Tipurile char și unsigned char memorează valori întregi. La afișarea unei date de acest tip nu se va afișa numărul pe care îl memorează ci caracterul care are are codul ASCII egal cu acel număr. Operația de citire a unei date de acest tip este similară.

Tipurile reale – în virgulă mobilă

Memorează valori reale, reprezentate prin mantisă și exponent. În acest mod se pot reprezenta valori foarte mari, dar precizia reprezentării poate fi slabă – numărul de cifre semnificative memorate poate fi mult mai mic decât numărul de cifre din număr.

Tipurile reale sunt:

 • float – se reprezinta pe 4 octeți;
 • double – se reprezinta pe 8 octeți;
 • long double – se reprezinta pe 10 octeți;

Tipul pointer

O dată de tip pointer memorează o adresă de memorie – de exemplu adresa unei variabile. Informații despre pointeri găsiți în acest articol.

Tipul bool

Anumite operații care se fac cu datele au ca rezultat valori de adevăr: adevărat sau false. În anumite limbaje de programare există un tip de date care memorează exact aceste două valori.

În limbajul C++ există tipul bool. Acest tip conține două valori: literalii true și false. De fapt, acestea sunt redenumiri ale valorilor 1 și 0.