146839 afișări Candale Silviu (silviu) 22.11.2020 www.pbinfo.ro

Structura liniară este reprezentată de instrucțiuni care se execută la fel la fiecare executare a programului (sau a secvenței de program), indiferent care sunt valorile variabilelor cu care se lucrează.

Instrucțiunea expresie

Instrucțiunea expresie este cel mai frecvent folosit tip de instrucțiune dintr-un program C++. O expresie devine instrucțiune dacă este urmată de ;.

Sintaxa:

Expresie;

Exemple:

x = 2;
x ++;
cout << x;

Notă: În C++, operațiile de intrare/ieșire folosind stream-uri sunt și ele operații. În exemplul de mai sus, cout și x sunt operanzii, iar << este operatorul. Rezultat operației este o adresă de memorie, a stream-ului cout.

Instrucțiunea declarativă

Printr-o instrucțiune declarativă se pot declara identificatori de un anumit tip. Identificatorii pot fi variabile, dar vom vedea mai târziu că pot fi și funcții.

Sintaxa este:

Tip_de_date Lista_identificatori;

unde

Tip_de_date poate fi orice tip C++ corect (int, double, etc.), iar Lista_identificatori este alcătuită din cel puțin un identificator. Dacă sunt mai mulți, se vor separa prin caracterul virgulă ,.

Exemple:

int x, y , z;
double a;

Instrucțiunea compusă

Instrucțiunea compusă sau blocul este o grupare de declarații și instrucțiuni închise între acolade {}. Ele au fost introduse cu scopul de a folosi mai multe instrucțiuni acolo unde sintaxa cere o singură instrucțiune. Instrucţiunea compusă sau blocul sunt echivalente sintactic cu o singură instrucţiune.

Blocul determină și un domeniu de vizibilitate pentru identificatori. Mai precis, identificatorii declarați într-un bloc vor fi eliminați la terminarea acestuia.

După acolada închisă } nu se scrie ;!

Exemple:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int x = 5;
  {
    int x = 7;
    cout << x << endl; // se va afisa 7
  }
  cout << x << endl; // se va afisa 5
  return 0;
}

Instrucțiunea return

O instrucţiune return permite ieşirea dintr-o funcţie și transmiterea controlului apelantului funcției. O funcţie poate returna valori apelantului său, prin intermediul unei instrucţiuni return.

Sintaxă:

return;

sau

return expresie;

În primul caz valoarea returnată nu este definită. În al doilea caz valoarea expresiei este returnată apelantului funcţiei.

Instrucțiunea vidă

În numite situații, sintaxa limbajului C++ cere prezența unei instrucțiuni într-un anumit punct al programului, dar logica acestuia nu cere acest lucru. Aici intervine instrucțiunea vidă, cu următoarea sintaxă:

;

La întâlnirea instrucțiunii vide nu se va executa nicio acțiune.


146839 afișări Candale Silviu (silviu) 22.11.2020 www.pbinfo.ro