44153 afișări Candale Silviu (silviu) 17.06.2021 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Alături de dereferențiere, pe care o știm deja, asupra pointerilor se pot aplica următoarele operații: incrementarea și decrementarea, adunarea cu un număr întreg, diferența a doi pointeri. Aceste operații sunt utile mai ales când pointerii memorează adrese ale unor elemente dintr-un tablou.

Fie următoarea secvență:

int v[5] = {1,2,3,4,5}, *p;
p = v;

Pointerul p memorează adresa primului element al tabloului, (p == &v[0]).

Incrementarea/decrementarea

Asupra variabilelor de tip pointer, la fel ca asupra celor de tip numeric, se pot aplica operatorul de incrementare ++ și cel de decrementare, --, care pot fi prefixați sau postfixați. Efectul acestor este mărirea, respectiv micșorarea valorii adresei memorate de pointer cu dimensiunea tipului de bază al pointerului.

p ++;

Valoarea pointerului p crește cu numărul de octeți alocați tipului int ( sizeof(int), de regulă 4). Astfel, valoarea lui p devine egală cu adresa lui v[1], adică p == &v[1], iar *p este aceeași variabilă cu v[1]:

*p = 7;
cout << v[1]; // 7

Adunarea/scăderea unui pointer cu un număr întreg

Forma operației este p + n sau p - n, iar rezultatul mărirea/micșorarea adresei memorate în p cu n * sizeof(TIP), unde TIP este tipul de bază al pointerului p.

p = v;
*(p + 2) = 10;
cout << v[2] << endl; // 10
cout << (p + 3)[1] << endl; // 5

p + 2 este adresa lui v[2], deci prin dereferențiere obținem variabila v[2]. Aceasta devine 10.

p + 3 este un pointer; aplicându-i operația de indexare, (p + 3)[1] este un element al tabloului v aflat la distanța 3 + 1 de primul element, adică este v[4].

Scăderea a doi pointeri

Scăderea se poate face doar dacă cei doi pointeri au același tip de bază TIP. Rezultatul este diferența dintre adrese, împărțită la sizeof(TIP).

int v[10], *p, *q;
p = v + 4; // *p este v[4]
q = v + 7; // *q este v[7]
cout << q - p << endl; // 3
cout << p - v << endl; // 4 - indicele lui *p în tabloul v

44153 afișări Candale Silviu (silviu) 17.06.2021 www.pbinfo.ro