Lista de probleme 40

Filtrare

#4173 FLdiCauta C++

Să se scrie o funcție C++ care va returna informația reținută în al k-lea nod, parcurgând lista de la stânga la dreapta dacă k > 0 sau al -k-lea nod, parcurgând lista de la dreapta la stânga dacă k < 0.

#4175 FLdiAdInainte C++

Să se scrie o funcție C++ care va insera înainte de nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x.

#4176 FLdiAdDupa C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează după nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x

#4459 F_lsi_Add C++

Să se scrie o funcție C++ care va căuta, în caz că există, un nod care memorează valoarea val. Dacă există un asemenea nod, atunci va insera înainte de acest nod un nou nod ce va memora pe x, și de asemenea va insera după acest nod un nou nod ce va memora pe y.

Să se scrie o funcție C++ care inserează înainte de fiecare nod cu informația impară dublul său.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareFinal(nod * & prim , nod * & ultim, int x);

care adaugă valoarea x la sfârșitul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim .

#4165 FInserareKX C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează pe poziția k un nou nod cu informația x.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareInceput(nod * & prim , nod * & ultim, int x); 

care adaugă valoarea x la inceputul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultim element are adresa memorata in pointerul ultim.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:

void InserareInainteQ(nod *& prim,nod *& ultim, nod * q,int x);

care adaugă valoarea x inaintea nodului de adresa q al listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.