Lista de probleme 45

Filtrare

#4684 FLsiThird C++

Să se scrie o funcție care șterge fiecare al treilea nod dintr-o listă simplu înlănțuită.

#4686 FLsiReord C++

O listă simplu înlănțuită are cheile nodurilor, în valoare absolută, ordonate crescător. Să se reordoneze nodurile astfel încât cheile să fie ordonate crescător.

#4173 FLdiCauta C++

Să se scrie o funcție C++ care va returna informația reținută în al k-lea nod, parcurgând lista de la stânga la dreapta dacă k > 0 sau al -k-lea nod, parcurgând lista de la dreapta la stânga dacă k < 0.

#4175 FLdiAdInainte C++

Să se scrie o funcție C++ care va insera înainte de nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x.

#4176 FLdiAdDupa C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează după nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x

#4682 FLdiErase C++

Să se scrie funcția Erase care va șterge dintr-o listă dublu înlănțuită toate nodurile care memorează numere pare. De exemplu, dacă lista reține valorile 5,3,6,2,1,8, atunci după apelul Erase(prim, ultim), lista va fi 5,3,1.

#4685 LdiStergeAB C++

Scrieți o funcție care va șterge dintr-o listă dublu înlănțuită primul nod care memorează valoarea A și ultimul nod care memorează valoarea B.

#4683 FLsiMakeList C++

Să se scrie o funcție ce va crea o listă simplu înlănțuită care să memoreze în nodurile sale cele n numere întregi din vector, în ordinea în care se află în a. Pointerul head va memora în final adresa primului nod din listă.

#1169 FAfisareLista C++

Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareFinal(nod * & prim , nod * & ultim, int x);

care adaugă valoarea x la sfârșitul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim .