Lista de probleme 39

Filtrare

#4173 FLdiCauta C++

Să se scrie o funcție C++ care va returna informația reținută în al k-lea nod, parcurgând lista de la stânga la dreapta dacă k > 0 sau al -k-lea nod, parcurgând lista de la dreapta la stânga dacă k < 0.

#4175 FLdiAdInainte C++

Să se scrie o funcție C++ care va insera înainte de nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x.

#4176 FLdiAdDupa C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează după nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x

Să se scrie o funcție care interclasează nodurile a două liste.

Să se scrie o funcție C++ care inserează înainte de fiecare nod cu informația impară dublul său.

#4165 FInserareKX C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează pe poziția k un nou nod cu informația x.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.

#4167 FLsiElimina C++

Să se scrie o funcție C++ care elimină toate nodurile cuprinse între cel mai din stânga nod care memorează un număr divizibil cu 3 și cel mai din dreapta nod care memorează un număr divizibil cu 3, inclusiv acestea.

#4170 FLsiDesc C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează noduri astfel încât în final lista va memora în ordine descrescătoare toate numerele de la n la 1, unde n este valoarea memorată inițial în primul nod al listei.

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:
void AdaugareFinal(nod * & prim , nod * & ultim, int x);

care adaugă valoarea x la sfârșitul listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim .