Lista de probleme 170

Filtrare

#3252 Alphanum C++

Scrieți funcția cu antetul:

void Alphanum(char s[], char cuv[][21], int &n, int num[], int &m)

Șirul s conține cuvinte formate din litere mici, numere formate cu cifre, iar cuvintele și numerele sunt separate prin unul sau mai multe spații. Să se memoreze cuvintele în vectorul cuv și numerele în num. Numărul de cuvinte va fi reținut în n, iar numărul de numere în m.

#3269 ReverseWords C++

Scrieți funcția având următorul antet:

void ReverseWords(char s[])

Funcția primește ca parametru un șir s format din cuvinte separate prin câte un spațiu. Cuvintele sunt formate doar din litere mici. Funcția va returna, tot prin intermediul parametrului s, cuvintele în ordine inversă, separate tot prin câte un spațiu.

#4240 NrSecv01 C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

long long NrSecv01(const char s[])

Funcția primește ca parametru un șir format doar din 0 și 1 și returnează numărul se secvențe care conțin exact un caracter 1.

#4268 FBaza C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

int FBaza(const char s[])

Parametrul s memorează un șir de caractere. Funcția trebuie să returneze:

  • valoarea 2 dacă s este format numai din cifre binare
  • valoarea 4 dacă s este format numai din cifre mai mici decât 4
  • valoarea 8 dacă s este format numai din cifre mai mici decât 8
  • valoarea 10 dacă s este format numai din cifre zecimale
  • valoarea 16 dacă s este format numai din cifre zecimale și litere din mulțimea {A, B, C, D, E, F} sau {a, b, c, d, e, f}
  • valoarea -1 dacă s mai conține și alte caractere

#3938 generatoare C++

Două numere \(a\) și \(b\) sunt numite generatoare ale unui număr natural \(n\) dacă \( a \cdot b + [\frac{a}{b}] = n\) unde s-a notat cu \([c]\) partea întreagă a numărului real \(c\).

Subprogramul generatoare care are un singur parametru, \(n\) prin care primește un număr natural \((n ∈ [2, {10}^{9}])\), afișează pe ecran toate perechile distincte de numere naturale cu proprietatea că sunt generatoare ale lui \(n\) și că primul număr din pereche este par. Dacă nu există astfel de perechi, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

Scrieți definiția completă a acestui subprogram.

#4270 FConcat C++

Să se scrie o funcție care concatenează un șir de caracterele cu un alt șir.

#4271 Intercalate C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void Intercalate(char a[], char b[], char c[])

Funcția primește ca parametri trei șiruri de caractere a, b și c. Inițial c este vid și se vor depune în el caracterele din a și b astfel: întâi primul caracter din a, apoi primul caracter din b, apoi al doilea caracter din a, al doilea din b și procedeul continuă până când fie se termină caracterele din a, fie caracterele din b, fie ambele. Dacă au mai rămas caractere nedepuse din a sau din b, acestea se adaugă la final în c.

#4277 UpperLower C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void UpperLower(const char a[], char U[], char L[])

Funcția primește ca parametri trei șiruri de caractere a, U și L. Șirul U trebuie să memoreze caracterele din a, dar în care literele mici au fost convertite la majuscule, iar șirul L trebuie să memoreze caracterele din a, dar în care literele mari au fost convertite la litere mici.

#3798 NrMinMaxAp C++

Scrieți funcția care are antetul:

int NrMinMaxAp(vector<int> &a)

Funcția va returna numărul care apare de cele mai multe ori în a. Dacă există mai multe numere care apar de număr maxim de ori, se va returna minimul dintre ele.

#3799 CountNum C++

Scrieți funcția care are antetul:

vector<int> CountNum(vector<int> &a, int S)

Funcția va returna un vector care să memoreze, în ordine crescătoare, un număr cât mai mare de numere din a care au suma mai mică sau egală cu S. Dacă există mai multe soluții se va returna vectorul care are suma elementelor minimă.

Folclorul informatic