Lista de probleme 13

Filtrare

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afişeze, în ordine strict crescătoare, valorile existente în cel puţin unul dintre cele două şiruri.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afişeze, în ordine strict crescătoare, valorile existente în ambele şiruri.

Se dau două şiruri, cu n, respectiv m, elemente, numere naturale. Primul şir este ordonat crescător, iar al doilea element este ordonat descrescător. Să se afişeze, în ordine crescătoare, valorile pare din cele două şiruri.

Se dau două mulțimi de numere naturale. Să se afișeze reuniunea și intersecția lor.

Se dau două șiruri de numere întregi, ordonate crescător. Șirul x[] contine n numere întregi ordonate crescător, șirul y[] conține m numere întregi ordonate crescător. Să se calculeze numărul de perechi de forma (x[i], y[j]) unde x[i] = y[j] și x[i] ∊ X, respectiv y[j] ∊ Y.

Se dă un număr natural x și două șiruri a și b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afișeze, în ordine crescătoare, multiplii lui x care se află doar în unul dintre cele două șiruri.

#2668 comun

Se consideră trei șiruri de numere naturale a = (a1, a2, ..., an), b = (b1, b2, ..., bn) și c = (c1, c2, ..., cn). Toate cele trei șiruri sunt ordonate crescător. Să se determine un număr care apare în cele trei șiruri. Dacă există mai multe astfel de numere, să se determine cel mai mic. Dacă nu există un număr comun celor trei șiruri, afișați valoarea -1.

#3974 IRDDS

Se dau 2 mulţimi de numere naturale. Să se afișeze mulţimea rezultată în urma efectuării unei operații.

Dându-se mai multe șiruri crescătoare de numere naturale, fiecare astfel de șir terminându-se cu numărul 0, se cere să se afișeze în ordine strict crescătoare, numerele comune tuturor șirurilor.

ad-hoc