Lista de probleme 24

Filtrare

Se dă un număr n. Afișați rezultatul operației \( 2^n\).

Se citesc n numere naturale. Determinați pentru fiecare dintre ele dacă este par sau impar.

#2577 getbit

Se dau mai multe perechi de forma număr, bit. Afișați pentru fiecare pereche valoarea bitului corespunzător din reprezentarea internă pe 64 de biți a numărului dat.

#2580 setbit0

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 0 bitul b al lui n.

#2581 setbit1

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 1 bitul b al lui n.

Se citește un număr n într-o variabilă de tip întreg pe 16 biți cu semn. Setați la valoarea 1 cei mai puțin semnificativi doi biți ai săi apoi afișați valoarea variabilei.

Se citește un număr n într-o variabilă de tip întreg pe 16 biți cu semn. Setați la valoarea 0 cei mai puțin semnificativi doi biți ai săi apoi afișați valoarea variabilei.

#2624 invbits

Dat fiind un număr natural n, să se determine numărul natural m care are are proprietatea că are în reprezentarea în baza 2 biți de 1 pe pozițiile unde n are biți de 0 și are biți de 0 pe pozițiile unde n are biți de 1. De exemplu, dacă n = 346, atunci m = 165, deoarece n se reprezintă în baza 2 prin 101011010, iar m prin 010100101.

#2910 BitSwap

Se dau numerele n și m. Interschimbați valorile lui n și m fără a folosi o variabilă auxiliară.

Se citește numărul n. Să se determine numărul de ordine al celui mai semnificativ bit.