Lista de probleme 119

Filtrare

Fie n un număr natural nenul și mulțimea A={1,2,3,...,n}.

Să se afişeze toate partițiile disjuncte ale mulțimii A într-un timp eficient folosind memoria eficient.

Problemă luată de la Carmen Minca, modificată puțin

#3942 fazan

Se dau n cuvinte formate din litere mici și un număr m. Afișați în ordine lexicografică toate șirurile de m cuvinte dintre cele date, care respectă regula jocului Fazan.

Se dau n cuvinte distincte formate din litere mici. Afișați șirul format dintr-un număr maxim de cuvinte distincte dintre cele date, care respectă regula jocului Fazan.

Să se determine toate partițiile disjuncte ale mulțimii A={1,2,3,...,n}, formate din submulțimi cu exact m elemente.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate cuvintele care sunt formate din
n litere folosind primele n litere mari din alfabet și care au literele ordonate alfabetic.

Se citește n număr natural nenul. Afișați în ordine crescătoare toate numerele care au o cifră egală cu 1, două cifre de 2, …, n cifre egale cu n.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. În zona aflată la poziția is, js se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată în zona de la poziția ib, jb, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați câte modalități prin care șoarecele poate ajunge de la poziția inițială la cea a bucății de brânză există.

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate cuvintele care sunt formate din
n litere distincte folosind primele n litere mari din alfabet.

#3918 back_cp

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate cuvintele care sunt formate din .
n litere C și m litere P cu proprietatea că nu există nicio literă P cuprinsă între două litere C.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.