Lista de probleme 36

Filtrare

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze, pentru fiecare vârf al grafului, lista vecinilor săi.

#2707 matad

Dându-se o matrice de numere întregi cu n linii și n coloane, să se verifice dacă este sau nu matrice de adiacență asociată unui graf neorientat.

#416 Grade

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze gradul fiecărui vârf.

#4068 GradeK

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat și un nod k. Să se determine nodurile din graf care au gradul egal cu gradul nodului k.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile izolate ale grafului.

#4060 GradK

Se dă un graf neorientat cu n vârfuri și un număr natural k. Să se afișeze vârfurile din graf care au gradul egal cu k.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim.

Se dau două numere n și m. Aflați care este numărul minim și numărul maxim de noduri izolate într-un graf neorientat cu n noduri și m muchii în care nu există o muchie de la un nod la el însuși și între oricare două noduri diferite există cel mult o muchie.