Lista de probleme 38

Filtrare

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze, pentru fiecare vârf al grafului, lista vecinilor săi.

#2707 matad

Dându-se o matrice de numere întregi cu n linii și n coloane, să se verifice dacă este sau nu matrice de adiacență asociată unui graf neorientat.

#416 Grade

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze gradul fiecărui vârf.

#4068 GradeK

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat și un nod k. Să se determine nodurile din graf care au gradul egal cu gradul nodului k.

Se dă un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii. Se numește vârf saturat un vărf care are gradul mai mare sau egal cu jumatatea numărului de vărfuri. Dacă numărul de vărfuri este impar, atunci gradul trebuie să fie mai mare strict decăt jumătatea numărului de vărfuri. Să se afișeze saturate din graful dat.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile izolate ale grafului.

#4060 GradK

Se dă un graf neorientat cu n vârfuri și un număr natural k. Să se afișeze vârfurile din graf care au gradul egal cu k.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim.