Lista de probleme 117

Filtrare

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n, după un pattern dat.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină factorialul unui număr transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n-1, după următoarele reguli:

  • elementul din mijlocul matricii este egal cu n
  • elementele de pe linia mediană și cele de pe coloana mediană (exceptând elementul din mijlocul matricii) sunt nule
  • folosind linia mediană și coloana mediană, se împarte matricea în alte 4 matrici care se generează similar, dar au dimensiunea 2n-1-1.

#4207 SumProdRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

long long SumProdRec(int n)

care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează valoarea sumei 1•2 + 2•3 + ... (n-1)•n.

#4042 b16_rec

Se citeste un număr natural n în baza 10. Să se transforme acest număr în baza 16, folosind un subprogram recursiv.

#821 CmmdcRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri.

#917 CmmdcRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Prietenul nostru, Ionci, a învățat la scoală despre ridicarea la putere. Ajutați-l să calculeze \( a^b\).

Se citeşte un număr natural n. Să se scrie n ca sumă de puteri crescătoare ale lui 2.