Lista de probleme 34

Filtrare

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

#1015 SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze al k-ulea cel mai mic element din șir.

Se consideră o matrice cu m linii și n coloane, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma numerelor pare din matrice.

#2525 Cioc

Cioc, un elev abia aterizat în clasa a IX-a, primește de la doamna profesor de informatică un șir de n numere naturale pe care trebuie să îl prelucreze. Astfel, băiatul trebuie să scrie după fiecare dintre cele k cele mai mici elemente dublul lor. Dacă cel mai mare dintre aceste numere se repetă și deja se depășesc cele k elemente prevăzute, doamna profesor îi dă libertatea băiatului de a modifica valoarea lui k astfel încât să cuprindă și aceste valori. De exemplu, dacă n = 7, v[] = {1, 4, 6, 2, 3, 4, 5} și k = 4, atunci, în urma prelucrării, șirul v devine {1, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5}, și deci \( k_{final}=5 \).

Cunoscându-se n, șirul v și k, să se afișeze:

  • Numărul \( k_{final} \);
  • Vectorul după prelucrare.

Best of CNCV / Warmup Round

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în șir există elemente prime.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Pentru sortare se va folosit metoda QuickSort sau MergeSort.