Lista de probleme 1

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă n și un sir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda HeapSort, să se sorteze crescător șirul și să se afișeze elementele sale, separate prin câte un spațiu.