Lista de probleme 1

Filtrare

#4293 arborel

Se dau n numere naturale, \( a_{1},a_{2},…,a_{n}\), reprezentând valorile asociate nodurilor unui arbore. Construiţi arborele astfel încât suma valorilor L(u,v) să fie maximă, unde pentru orice două frunze u şi v, cu \(u< v\), ale arborelui, L(u,v) reprezintă suma valorilor \(a_{i}\) asociate nodurilor ce formează lanţul de la u la v.