Lista de probleme 1

Filtrare

Să se genereze o matrice pătratică după un set de reguli ce simulează viața unei populații de viruși.