Articolele lui Candale Silviu (silviu)

Algoritmi de umplere

Problemă: Se dă o matrice binară, reprezentând harta unui teren (labirint, clădire, tablă de joc, etc.), în care valorile 0 reprezintă zone libere, iar cele egale cu 1 reprezintă obstacole. Într-o zonă aflată la coordonate cunoscute se află un mobil, care se poate deplasa prin matrice, trecând din zona curenta în una din cele patru zone vecine de pe aceeași linie sau aceeași coloană, dacă este liberă. Să se identifice zonele în care poate să ajungă mobilul. …

Citește articolul

STL lower_bound, upper_bound

STL (Standard Template Library) conține două funcții extrem de utile care realizează căutarea binară, lower_bound și upper_bound. Ele se găsesc în headerul algorithm și realizează căutarea atât pentru vectori STL cât și pentru tablourile unidimensionale standard C. În ambele cazuri elementele structurii de date trebuie să fie ordonate după un anumit criteriu, iar funcțiile au următoarele rezultate: …

Citește articolul


Aplicații ale operațiilor pe biți

Informații despre operațiile pe biți (implementate în C++) găsiți în acest articol. În continuare vom vedea câteva aplicații ale acestora. …

Citește articolul

Interfața CodeBlocks

Uneori interfața CodeBlocks suferă modificări, lipsind anumite componente ale ferestrei. De exemplu, poate să aibă aspectul următor: …

Citește articolul


Metoda Greedy

Metoda Greedy este o metodă care poate fi uneori folosită în rezolvarea problemelor de următorul tip: Se dă o mulțime A. Să se determine o submulțime B a lui A astfel încât să fie îndeplinite anumite condiții – acestea depinzând de problema propriu-zisă.

Citește articolul

Metoda Backtracking

Metoda backtracking poate fi folosită în rezolvarea a diverse probleme. Este o metodă lentă, dar de multe ori este singura pe care o avem la dispoziție! …

Citește articolul


Citiri și scrieri cu format în C++

Operațiile de citire și afișare se realizează de cele mai multe ori aplicându-se niște reguli standard ale limbajului C++, acest lucru fiind de regulă suficient. De exemplu, valorile întregi se afișează în baza 10, valorile reale se afișează de regulă cu 6 cifre (în fața și în spatele punctului zecimal), etc. Uneori este necesar să formatăm mai precis afișările și citirile, aceasta fiind tema prezentului articol. …

Citește articolul

Structuri repetitive - introducere

Să considerăm următoarea problemă: “Se citesc trei numere naturale. Să se determine suma lor.” Desigur, este o problemă banală, dar haideți să o analizăm și să vedem mai multe soluții! …

Citește articolul


Liste alocate dinamic

Algoritmii prelucrează date organizate în diverse moduri: …

Citește articolul

Generarea permutărilor

Prin permutare a unei mulțimi înțelegem o aranjare a elementelor sale, într-o anumită ordine. Este cunoscut, printre altele, faptul că numărul de permutări ale unei mulțimi cu n elemente este \(P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdots \cdot n \). Prin convenție, \(P_0 = 0! = 1\). …

Citește articolul