Articolele lui Candale Silviu (silviu)

MySQL

MySQL este cel mai popular sistem de gestiune a bazelor de date open-source, şi unul dintre cele mai performante SGBD existente în prezent. …

Citește articolul

Funcții C++ predefinite

O funcție este un ansamblu de instrucțiuni care prelucrează un set de date de intrare, numite parametri sau argumente și obține un rezultat. Când folosim funcțiile, acestea apar în expresii ca operand, valoarea operandului fiind de fapt rezultatul funcției, obținut în urma prelucrării valorilor curente ale parametrilor. …

Citește articolul


Sortarea prin interclasare

Sortarea prin interclasare, sau Mergesort este o metodă eficientă de sortare a elementelor unui tablou, bazată pe următoarea idee: dacă prima jumătate a tabloului are elementele sortate și a doua jumătate are de asemenea elementele sortate, prin interclasare se va obține tabloul sortat. …

Citește articolul

QuickSort

QuickSort sau Sortarea rapidă este o metodă eficientă de sortare a unui tablou, descoperită în 1960 de programatorul britanic C.A.R. Hoare. Pentru un set de n valori oarecare algoritmul efectuează \( O(n \log n) \) comparații, dar în cazul cel mai nefavorabil se efectuează \( O(n^2) \) comparații. …

Citește articolul


Alocarea dinamică a memoriei

Așa cum știm deja, fiecărui program C++ care rulează pe calculator i se alocă trei zone distincte în memoria RAM: …

Citește articolul

Structuri de date neomogene

De multe ori datele folosite într-un program caracterizează obiecte/fenomene din realizate, iar acestea au mai multe caracteristici decât un simplu număr sau un șir de caractere. De exemplu, o persoană poate fi caracterizată prin câteva informații: …

Citește articolul


Divide et Impera

Divide et Impera este o metodă de programare bazată pe un principiu simplu: …

Citește articolul

Algoritmul lui Dijkstra

Algoritmul lui Dijkstra determină pentru un nod dat într-un graf orientat cu costuri costurile minime ale drumurilor care au acel nod ca extremitate inițială. …

Citește articolul


Tare conexitate

Un graf orientat G=(V,E) este tare conex dacă pentru orice pereche de noduri distincte (x,y) există cel puțin un drum de la x la y și există cel puțin un drum de la y la x. …

Citește articolul

Păduri de mulțimi disjuncte

În unele situații se cere gruparea elementelor unei mulțimi date într-o colecție de submulțimi disjuncte. Pentru o astfel de colecție sunt importante următoarele operații: …

Citește articolul