Lista de probleme 3

#3651 ghem

Se consideră un tablou cu N linii și N coloane ce conține numerele naturale de la 1 la N2 așezate consecutiv, întâi pe linii și apoi pe coloane, începând cu 1 în colțul din stânga sus. Să se scrie un program care citește:

  • un numărul natural N, ce reprezintă numărul de linii și de coloane al unui tablou ce conține numerele naturale
    de la 1 la N2;
  • două numere naturale X și Y, ce reprezintă coordonatele colțului de unde se face derularea:
    { (1,1) – stânga sus; (1,N) – dreapta sus; (N,N) – dreapta jos; (N,1) – stânga jos; }
  • un caracter D (majusculă), ce reprezintă direcția pe care se face tragerea (O – orizontală și V – verticală).

și afișează șirul de numere ce rezultă din desfășurarea tabloului, începând cu colțul de unde se face tragerea și pe
direcția de tragere.

Se dă un șir de numere hexazecimale, adică numere în care cele 16 cifre sunt din mulțimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}. Spunem că două numere se potrivesc dacă nu au cifre hexazecimale comune și împreună conțin toate cifrele în baza 16, cel puțin o dată. Să se determine numărul perechilor de numere hexazecimale care se potrivesc.

Concursul Național Info Pro, Etapa I

Se dă un șir V de N numere naturale distincte. O secvență [X, Y] este formată din toate pozițiile consecutive dintre X și Y din șir. Se definește costul unei poziții P ca fiind valoarea din șir de pe poziția P înmulțită cu lungimea maximă a unei secvențe care conține poziția P și a cărei valoare maximă se află tot pe poziția P. Se dau M întrebări de forma: X Y – să se calculeze suma tuturor costurilor pozițiilor din secvența [X, Y].

Concursul Național Info Pro, Etapa I