Lista de probleme 3

#3651 ghem

Se consideră un tablou cu N linii și N coloane ce conține numerele naturale de la 1 la N2 așezate consecutiv, întâi pe linii și apoi pe coloane, începând cu 1 în colțul din stânga sus. Să se scrie un program care citește:

  • un numărul natural N, ce reprezintă numărul de linii și de coloane al unui tablou ce conține numerele naturale
    de la 1 la N2;
  • două numere naturale X și Y, ce reprezintă coordonatele colțului de unde se face derularea:
    {(1,1) – stânga sus; (1,N) – dreapta sus; (N,N) – dreapta jos; (N,1) – stânga jos; }
  • un caracter D (ma
    jusculă), ce reprezintă direcția pe care se face tragerea (O – orizontală și V – verticală).

și afișează șirul de numere ce rezultă din desfășurarea tabloului, începând cu colțul de unde se face tragerea și pe
direcția de tragere.

Se dă un șir V de N numere naturale distincte. O secvență [X, Y] este formată din toate pozițiile consecutive dintre X și Y din șir. Se definește costul unei poziții P ca fiind valoarea din șir de pe poziția P înmulțită cu lungimea maximă a unei secvențe care conține poziția P și a cărei valoare maximă se află tot pe poziția P. Se dau M întrebări de forma: X Y – să se calculeze suma tuturor costurilor pozițiilor din secvența [X, Y].

Concursul Național Info Pro, Etapa I

Se dă un șir de numere hexazecimale, adică numere în care cele 16 cifre sunt din mulțimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}. Spunem că două numere se potrivesc dacă nu au cifre hexazecimale comune și împreună conțin toate cifrele în baza 16, cel puțin o dată. Să se determine numărul perechilor de numere hexazecimale care se potrivesc.

Concursul Național Info Pro, Etapa I