Lista de probleme 2

#4019 Pikachu

Miruna şi partenerul ei de aventură, Pikachu, sunt în faţa unei noi provocări. Cele două personaje au ajuns lângă un lanţ muntos format din N vârfuri aşezate în linie dreaptă unul după altul. Pentru fiecare vârf muntos se cunoaşte înălţimea lui. Folosindu-se de puterile sale extraordinare, Pikachu este capabil sa scadă sau să crească înălţimea unui vârf muntos cu o unitate într-o secundă. Din motive necunoscute muritorilor de rând, cei doi prieteni vor să obţină cel puţin K vârfuri montane consecutive care au aceeaşi înălţime, într-un timp cât mai scurt. Determinaţi timpul minim în care Pikachu poate îndeplini această sarcină.

Zăhărel şi Sică s-au gândit să se reinventeze din punct de vedere spiritual. În prima fază, vor să se mute în oraşul Sala. Oraşul Sala conţine N case (numerotate de la 1 la N) unite prin M străzi bidirecţionale de lungimi egale. Ei au la dispoziţie fonduri limitate şi pot să se mute doar într-un cartier mărginaş format din X case. Fiindcă sunt buni prieteni cei doi vor să se mute în două case distincte, cât mai apropiate între ele. Determinaţi distanţa minimă dintre două case distincte din cele X din cartier.