Lista de probleme 2

În fiecare zi, cei 7 pitici lucrează cu spor în mina lor, pentru a colecta cât mai multe diamante. Mina poate fi reprezentată ca o matrice pătratică cu latura N, în fiecare element al matricei aflându-se un număr cunoscut de diamante. Piticii au cumpărat o mașinărie specială, care să le faciliteze munca. Cu ajutorul acesteia, se pot colecta diamante în două moduri. Primul mod, denumit colectare principală, presupune colectarea diamantelor de pe K diagonale învecinate, paralele cu diagonala principală a matricei; al doilea mod, denumit colectare secundară, presupune colectarea diamantelor aflate pe K diagonale învecinate, paralele cu diagonala secundară a matricei. Piticii pot folosi aparatul o singură dată pentru un tip de colectare. În urma unei colectări, elementele afectate de aceasta nu mai conțin diamante.

Deoarece încă nu știu să folosească mașinăria la capacitate maximă, piticii au nevoie de ajutorul tău!

Scrieți un program care să-i ajute pe pitici, determinând:

1) Numărul maxim de diamante care pot fi colectate în urma unei colectări principale.
2) Numărul maxim de diamante care pot fi colectate în urma unei colectări secundare.
3) Numărul maxim de diamante pe care piticii le pot colecta din mină.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2023, Clasele 7-8

Scrieți un program care citește numărul de elevi și notele acestora și determină numărul minim de grupe în care pot fi împărțiți elevii conform regulii descrise în enunț.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2023