Lista de probleme 2

#4422 inima

Medicii de la Institutul Inimii doresc să calculeze puterea maximă a inimii unui pacient, utilizând măsurători făcute cu aparate electronice.

Se dau n numere naturale, reprezentând intensitățile bătăilor unei inimi la intervale de o secundă. Intensitățile pot fi vizualizate ca n linii verticale de înălțimi \({h}_{1}, {h}_{2}, … {h}_{n}\). Distanța dintre două linii consecutive este 1.

Puterea maximă a unei inimi se definește ca fiind aria maximă a unui dreptunghi care se poate obține între două bătăi oarecare ale inimii.

Cunoscând numărul n de bătăi ale inimii unui pacient și intensitățile acestora \({h}_{1}, {h}_{2}, … {h}_{n}\), determinați puterea maximă a inimii.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2023

#4423 secv2

Gigel participă la un concurs de matematică și informatică și îi plac foarte mult numerele prime și secvențele.

Tocmai a găsit un șir cu N elemente numere naturale și un număr K. Dezamăgit că nu toate elementele șirului sunt prime, Gigel vrea să afle care este cea mai lungă secvență din șir care conține cel mult K elemente neprime.

Scrieți un program care să determine cea mai lungă secvență de elemente din șir care conține cel mult K numere neprime.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2023, Clasele 5-6