Lista de probleme 2

#4590 joc14

Alexandru și Tudor au inventat un joc numit Jocul Divizorilor. La acest joc, fiecare dintre cei doi jucători extrage un șir format din n numere. Alexandru este jucătorul cu numărul 1 si Tudor este jucătorul cu numărul 2. Pentru fiecare număr x din șir, se obține divizorul său prim care are puterea cea mai mare denumit p-divizor; dacă numărul x are mai mulți divizori primi care au aceeași putere maximă, atunci p-divizorul este divizorul prim cel mai mare dintre aceștia. Astfel, p-divizorul numărului 36 este 3, p-divizorul numărului 12 este 2, p-divizorul numărului 30 este 5. Scrieţi un program care citește numărul n, cele n numere din șirul lui Alexandru, apoi cele n numere din șirul lui Tudor și determină numărul de ordine al câștigătorului jocului, punctajul câștigătorului jocului și cel mai mare număr dintre toate numerele câștigătoare din joc.

#4589 cifre14

Cunoscând numărul N de numere și numerele scrise la început de Liisa pe foaia de hârtie, scrieţi un program care să rezolve următoarele două cerinţe:
1. Determină numerele rezultat obținute de Liisa, pentru cele N numere.
2. Determină cel mai mare dintre numerele imagine obținute și numărul său de apariții în șirul celor N numere imagine.