Lista de probleme 3

Etichete

#1226 Nebuni

Pe o tablă de şah cu N linii şi N coloane sunt plasaţi M nebuni. După cum se ştie de la jocul de şah, nebunii atacă doar în diagonală.

O poziţie de pe tabla de şah este considerată sigură dacă nu este atacată de niciun nebun aflat pe tablă.

Scrieţi un program care să determine numărul de poziţii sigure de pe tabla de şah.

ONI GIM 2015, Baraj

#1228 SSK

Manole a învățat de la profesorul de informatică cum să calculeze suma elementelor oricărei matrice A cu N linii și M coloane. El numerotează liniile de la 1 la N și coloanele de la 1 la M. Mai mult, Manole fiind extrem de pasionat de numere, va calcula sumele tuturor subtablourilor din cadrul matricei A. Șirul acestor sume îl scrie pe o hârtie, după ce l-a ordonat crescător.

Prin subtablou el înțelege o zonă dreptunghiulară din matricea A, identificată prin colțul stânga-sus (x1,y1) şi colţul dreapta-jos (x2,y2), elementele subtabloului fiind toate elementele A[i][j] pentru care x1≤i≤x2 şi y1≤j≤y2. Suma unui subtablou este suma tuturor elementelor sale.

#1227 Spioni

Gigel si Ionel se joacă de-a spionii! De aceea ei imaginează o modalitate de a codifica un mesaj astfel încât nimeni să nu îl poată descifra. Toate mesajele lor au lungimea o putere a lui 2. Ei numerotează literele mesajului începând cu 1. Apoi separă literele în două categorii: cele cu număr de ordine impar în stânga, cele cu număr de ordine par în dreapta, păstrând ordinea lor. Procedeul continuă pentru fiecare grupă nou rezultată începând cu cea din stânga, până când fiecare grupă obţinută conţine un singur caracter. După terminarea operaţiilor alipesc grupele de câte o literă rezultate, începând de la stânga spre dreapta şi obţin mesajul codificat.

De exemplu pentru mesajul MESAJNECODIFICAT procedează astfel:
1. numerotează

MESAJNECODIFICAT
123456789...

2. separă

MSJEOIIA          EANCDFCT      apoi repetă paşii 1 şi 2 pentru 
12345678          12345678      fiecare grupă rezultată

MJOI    SEIA      ENDC    ACFT
1234    1234      1234    1234

MO  JI   SI  EA    ED NC   AF CT
12  12   12  12    12 12   12 12

M O J I  S I E A    E D N C  A F C T
1 2 1 2  1 2 1 2    1 2 1 2  1 2 1 2  

până se obţine un singur caracter în fiecare grupă şi alipind literele de la stânga spre dreapta rezultă mesajul codificat: MOJISIEAEDNCAFCT

Scrieţi un program care să rezolve următoarele două cerinţe:

 1. dat fiind un mesaj, să determine codificarea acestuia;
 2. dat fiind un mesaj codificat, să determine decodificarea acestuia.