Lista de probleme 1

Anul acesta se organizează prima ediție a Olimpiadei Pluridisciplinare pentru Centrele de Excelență, PluriCEX. Fiecare Centru de Excelență din țară va trimite la concurs o echipă formată din k membri (toți participanți la Centrul de Excelență). Echipa va trebui să rezolve probleme interdisciplinare, disciplinele vizate fiind cele de la Centrul de Excelenţă (D discipline, pe care le vom considera numerotate de la 1 la D).
Directorul CEX Iași a făcut o listă cu primii n cei mai buni elevi de la CEX, apoi a numerotat elevii de la 1 la n, în ordinea apariției lor în listă. Pentru fiecare elev, directorul a notat disciplinele la care el participă la CEX. Scrieți un program care să determine toate echipele ce pot fi formate din k dintre cei n elevi de pe lista directorului, cu condiția ca pentru fiecare disciplină să existe în echipă cel puțin un membru care să studieze la CEX disciplina respectivă.