Lista de probleme 2

#1144 Pavare1

Ca în mai toate poveștile, Făt-Frumos a căutat o Cosânzeană și a găsit-o, dar tatăl ei i-a cerut să-i paveze drumul de lungime N care leagă castelele sale. Dalele cu care va pava drumul au aceeași lățime (egală cu lățimea drumului) și lungimi numere naturale. Fiind un împărat cam sâcâit, acesta dorește ca pavarea să se facă folosind un număr minim de dale, diferența de lungime între două dale vecine să nu fie mai mare ca 1, iar prima și ultima dală să fie de lungime 1. Împăratul nu se mulțumește să primească de la Făt-Frumos doar un număr (numărul minim de dale necesare): el vrea și posibilitatea de pavare cea mai mică din punct de vedere lexicografic.

Cunoscând lungimea drumului, determinați numărul minim de dale necesare pavării și posibilitatea de pavare cu număr minim de dale, care este cea mai mică din punct de vedere lexicografic.

OJI 2015, Clasa a VIII-a

Considerând un șir de valori binare, numim secvență dominantă un set de elemente aflate pe poziții consecutive în șir care are proprietatea că numărul valorilor egale cu 1 este strict mai mare decât numărul valorilor de 0. De exemplu, în șirul 1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0 o secvență dominantă este 0,1,1 și o alta, de lungime mai mare, este 0,1,1,0,1,1,1. Secvența dominantă maximală este secvența dominantă de lungime maximă. În șirul din exemplu secvența dominantă maximală este 1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0 (adică întreg șirul, fără ultimul zero).

Dat fiind un șir de valori binare, să se determine lungimea unei secvențe dominante maximale precum și numărul acestor secvențe.