Lista de probleme 1

Etichete

Grădinarul Marian are la dispoziţie o permutare cu n elemente şi un număr natural S care iniţial are valoarea 0. Marian execută n operaţii de forma:

  • alege elementul poziția x a minimului din permutare
  • elimină acest element din permutare, iar toate elementele de la stânga sa le mută la sfârşitul permutării (păstrând ordinea elementelor din stânga)
  • adună la S pe x.

Determinaţi valoarea lui S după ce grădinarul Marian termină de executat toate cele n operaţii.