Lista de probleme 2

#1428 Sume1

Se dă un număr natural N. Să se calculeze expresia:

\( E = (2^0 +2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^N ) \% 1 000 000 007 \)

unde x % y reprezintă restul împărţirii lui x la y.

#1427 Manager

Andrei este manager la o firmă foarte importantă, la care se lucrează în ture. Aceste ture durează un număr constant de minute (1017 minute), fiecare tură începând la minutul 1. După o tură, Andrei, fiind foarte obosit, doarme până la începutul următoarei ture.

El este foarte ocupat cu o mulțime de ședințe (S ședințe mai exact). Acestea sunt trecute în agenda lui astfel: Minutul de început Durata Minutele necesare pentru pregătire – în minutele de pregătire nu trebuie să îl deranjeze nimeni).

Agenda este foarte dezordonată, iar şedinţele nu sunt notate în ordine cronologică, şi, în plus, acestea se pot suprapune. Ca un bun manager, Andrei doreşte să participe la cât mai multe şedinţe într-o tură cu condiţia să nu se desfăşoare în acelaşi timp. Deoarece nu poate renunța la nicio ședință, el va amâna pentru turele viitoare unele dintre ședințele care se suprapun, păstrând în agendă aceleași informații despre fiecare (început, durată, timp necesar pentru pregătire).

a) Afișați numărul minim de ture în care Andrei poate participa la toate şedinţele.
b) Știind că în prima tură, Andrei poate să ajungă la toate şedinţele (nu se desfăşoară două sau mai multe şedinţe la un moment dat), determinați minutul în care se poate programa începutul pregătirii unei noi şedinţe de durată D şi timp de pregătire P, astfel încât să nu se suprapună cu o alta (dacă există mai multe soluţii se va afişa cea cu momentul de început minim).